MANDALA Prywatna klinika leczenia uzależnień

Współuzależnienie

Problem uzależnienia od nałogów czy zachowań dotyczy nie tylko osoby bezpośrednio dotkniętej tym problemem. Codzienne funkcjonowanie z osobą uzależnioną nie pozostaje bez wpływu na osoby najbliższe – szczególnie rodzinę. Specjaliści zajmujący się leczeniem uzależnień zgodnie przyznają, że trudne relacje z osobą, która nie w pełni panuje nas swoimi zachowaniami i postępowaniem mogą przybrać formę współuzależnienia. Codzienne zmaganie się ze skutkami nałogu partnera, dziecka czy rodzica wywołuje swoiste zachowania: zaburzenia normalnego funkcjonowania, ograniczenie wolności i wyborów, pogorszenie stanu emocjonalnego oraz kondycji psychicznej i fizycznej, przyjmowanie niepotrzebnych lęków.

Chociaż psychiatrzy wciąż spierają się nad definicją tego terminu. Używają go w celu określenia powtarzających się zachowań, cierpień i zaburzeń osoby, która pozostaje w bliskiej relacji z kimś uzależnionym, bez względu na rodzaj nałogu. Trudności te są naturalną konsekwencją codziennych upokorzeń, cierpień, obcowania z osobą uzależnioną, nie panującą nad swoimi emocjami i zachowaniami.

Nieważne czy uzależnienie dotyczy nadużywania alkoholu, narkotyków, uzależnienia od internetu, hazardu, seksu czy zaburzeń odżywiania się. Współuzależnieni przejmują rytm życia bliskiej osoby: biorą odpowiedzialność za ich zachowania i czyny, chronią ich przed konsekwencjami, usprawiedliwiają. Obserwacje wskazują, że pojawiają się u nich fizyczne, emocjonalne, duchowe i intelektualne zmiany, przypominające nałóg. Objawy te obserwuje się także w innych niż rodzina środowiskach – wśród przyjaciół i bliskich współpracowników.

Osoba współuzależniona przechodzi różne etapy:

 1. dociekanie przyczyn powstania nałogu bliskiej osoby, szukanie własnej winy,
 2. izolacja własnej rodziny z jej problemami od innych, unikanie bliskich kontaktów z innymi oraz ukrywanie nałogu i wynikających z niego konsekwencji,
 3. przejmowanie kontroli nałogu i zachowań bliskiej uzależnionej osoby,
 4. rezygnacja – zwątpienie w poprawę sytuacji, pogodzenie się z patologiczną sytuacją, koncentracja na minimalizowaniu szkód związanych z nałogiem bliskiej osoby.

Najczęstsze objawy i zachowania współuzależnionego to:

 • koncentracja uwagi na zachowaniach uzależnionego,
 • usprawiedliwienia nałogu,
 • zaprzeczanie istnienia uzależnienia bądź łagodzenie jego nasilenia,
 • ukrywanie problemu uzależnienia przed innymi,
 • próby kontroli nad nałogowymi zachowaniami bliskiego,
 • odpowiedzialność za zachowania uzależnionego bliskiego, naprawianie szkód wynikających z nałogu, dbałość o higienę, wizerunek uzależnionego,
 • przejęcie obowiązków domowych bliskiego uzależnionego.

Współuzależnieni doświadczają:

 • zaburzeń psychosomatycznych,
 • zaburzeń o charakterze nerwicowym,
 • poczucia osamotnienia oraz izolacji społecznej,
 • pustki duchowej, a także braku nadziei,
 • utraty sensu życia,
 • trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb, w realizacji własnych pragnień, ambicji oraz celów,
 • obniżenia jakości własnego życia i ograniczenia własnych wyborów.

Nasz prywatny ośrodek leczenia uzależnień pod Wrocławiem proponuje wsparcie i konsultacje osobom współuzależnionym od nałogów swoich bliskich. Wszystko to, aby prowadzona terapia była w pełni skuteczna.