MANDALA Prywatna klinika leczenia uzależnień

Plan pobytu

Kurację odwykową w Klinice Mandala zaczynamy od diagnostyki i szczegółowego zaplanowania  procesu leczenia. Odpowiednio skonstruowany plan świadczenia poszczególnych elementów terapii pozwala w sposób zdyscyplinowany realizować jej program oraz efektywnie kontrolować jej przebieg.

Etapowość pobytu w Klinice wprowadza porządek programowy. Każdy pacjent ma ustalony indywidualny harmonogram działań, które obejmują terapię indywidualną, terapię grupową, zajęcia edukacyjne oraz inne zajęcia w zależności od realizowanego programu leczenia. Na poszczególnych etapach pobytu w Klinice realizowane są świadczenia codzienne i okresowe.

Świadczenia codzienne:

  • konsultacje lekarskie i terapeutyczne
  • psychoterapia indywidualna
  • psychoterapia grupowa
  • interwencje kryzysowe
  • działania pielęgnacyjne
  • inne leczenie rehabilitacyjne

Świadczenia okresowe:

  • badania lekarskie
  • badania psychologiczne
  • ewaluacja postępów leczenia