Uprzejmie inforumejmy, iż Klinika Mandala jest już nieczynna na stałe.

 
Ośrodek Leczenia Uzależnień Wrocław

M A N D A L A

PRYWATNY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ WROCŁAW

Ratuj swoje życie już teraz!

 

+48 731 979 170

 

MANDALA Prywatna klinika leczenia uzależnień

Procedura przyjęcia

Przyjęcie do Kliniki Mandala poprzedzone jest indywidualną konsultacją z doradcą. W diagnozowaniu biorą udział specjaliści psychoterapii uzależnień, psycholodzy lub lekarz psychiatra. Doradca informuje Pacjentów o możliwych formach podjęcia leczenia (terapia uzależnienia, leczenie alkoholizmu, odtrucia). Analizując sytuację osoby zgłaszającej się doradca sugeruje najkorzystniejszą formę leczenia możliwą do zaoferowania przez nasz ośrodek.

Przyjmujemy pacjentów z całej Polski, z uwzględnieniem następujących klasyfikacji indywidualnych: młodzież (17-19 lat), młodzi dorośli (20-25 lat), dorośli (26 i starsi).

Podczas wizyty konsultacyjnej w Klinice Mandala Pacjent poznaje najważniejsze informacje dotyczące przebiegu terapii uzależnień, a także efektów, jakich się może po niej spodziewać. Doradca omawia stan zdrowia pacjenta i w zależności od jego sytuacji zdrowotnej i życiowej proponuje leczenie ambulatoryjne; w trybie oddziału dziennego lub całodobowego.

Nasz Ośrodek Leczenia Uzależnień spod Wrocławia oferuje terapie obejmujące rozmaite uzależnienia: leczenie alkoholizmu, terapię lekomanii, detoks przy uzależnieniu od narkotyków i inne.

Zapisy i rejestracja

Udział w indywidualnej konsultacji możliwy jest wyłącznie po wcześniejszej rejestracji.
Zapisy na konsultacje prowadzone są pod numerem telefonu +48 731 979 170, osobiście w siedzibie ośrodka leczenia uzależnień – w Klinice Mandala oraz za pośrednictwem formularza on-line (po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Państwem i potwierdzimy termin wizyty).
Pacjenci zakwalifikowani do programu terapii mogą się zgłaszać do Kliniki bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku osób niepełnoletnich (17 rok życia) wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na podjęcie leczenia.

Prosimy naszych przyszłych Pacjentów, by przed przyjściem do Kliniki wstrzymali się od picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, które mogą zaburzyć pierwsze badania.

Konsultacje

Klinika Mandala prowadzi konsultacje indywidualne w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i leczenia: uzależnień, depresji, zaburzeń odżywiania, problemów ze snem, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie.

Na konsultacje zapraszamy osoby borykające się z problemami uzależnienia, stanami depresyjnymi, zaburzeniami odżywiania. Zapraszamy także tych z Państwa, którzy chcieliby się dowiedzieć o możliwej terapii dla bliskich im osób. Nie bądź obojętny – możesz pomóc informacją, wsparciem, motywacją do podjęcia walki z niszczącym nałogiem czy stanem psychofizycznym przyjaciela lub bliskiej ci osoby.

Zapraszamy osoby współuzależnione – rodziny, partnerów życiowych, przyjaciół chcących pomóc.

Podczas konsultacji nie prowadzimy leczenia i nie przepisujemy leków.

Przyjęcie do ośrodka leczenia uzależnień

Procedura przyjęcia
5 (100%) 3 votes