MANDALA Prywatna klinika leczenia uzależnień

Leczenie lekomanii w prywatnym ośrodku pod Wrocławiem. Jakie są przyczyny, skutki i objawy lekomanii? Jak w porę zgłosić się po pomoc do ośrodka leczenia uzależnień?

Leczenie lekomanii w ośrodku Mandala pod Wrocławiem to proces długotrwały, ale skuteczny. Konieczne jest zdiagnozowanie przyczyny i rodzaju uzależnienia, aby można było zaplanować odpowiednią terapię dla lekomana. Zjawisko przyjmowania nadmiernej ilości leków nieadekwatnych do schorzeń jest szczególnie nasilone w Polsce. Statystyki sprzed kilku lat nie pozostawiają złudzeń – nasz kraj jest jednym z liderów, jeśli chodzi o ilość spożywanych środków farmakologicznych przypadającą na statystycznego mieszkańca. Na szczęście lekomanię można wyleczyć. Jest bardzo mała szansa na to, że osoba, która przeszła terapię w ośrodku leczenia uzależnień, wróci do nałogu. Dowiedz się, jakie są przyczyny skutki i objawy lekomanii oraz jak przebiega proces leczenia uzależnienia w prywatnej klinice!

Lekomania to niebezpieczne uzależnienie które wymaga leczenia

Spis treści:
Dlaczego leczenie lekomanii jest konieczne?
Objawy, które są sygnałem do leczenia lekomanii
Przyczyny lekomanii
Typy lekomanii
Ośrodek leczenia lekomanii Mandala
Sposoby leczenia lekomanii

Lekomania – skutki uzależnienia od leków. Do czego może prowadzić nadmierne przyjmowanie tabletek, pigułek i suplementów oraz dlaczego leczenie lekomanii w ośrodku pod Wrocławiem jest konieczne?

Skutki lekomanii mogą być równie groźne co następstwa uzależnienia od alkoholu czy narkotyków. Dlaczego leki mogą nam szkodzić, a nadmierne ich zażywanie wiąże się z koniecznością leczenia lekomanii w ośrodku? Przedawkowanie niektórych lekarstw jest bardzo groźne, może prowadzić do zatrucia organizmu, a nawet do śmierci. Skutki lekomanii mogą być jednak różne – wszystko zależy od przyjmowanej substancji. Bardzo często osoby uzależnione od leków borykają się z podobnymi zmianami psychosomatycznymi (odbiegające od normy funkcjonowanie organizmu oraz zaburzenia psychiczne), co ludzie, którzy w nadmiernych dawkach przyjmują inne substancje psychoaktywne (na przykład kokaina, LSD, alkohol, amfetamina, nikotyna). Mowa tu zwłaszcza o diametralnym pogorszeniu się jakości życia – kłopoty z koncentracją na pracy, zrywanie kontaktów z przyjaciółmi, rodziną i partnerem czy zaniedbywanie higieny osobistej. Zdobycie kolejnej dawki leku staje się dla uzależnionego priorytetem, który przysłania inne, do tej pory ważne dla człowieka czynności i wartości.

Zbyt duże ilości zażywanych leków prowadzą do bezsenności, przeżywania stanów lękowych, wahań nastroju, problemów z pamięcią i skupieniem uwagi. Obserwuje się ogólny spadek zdolności psychomotorycznych. Osoba uzależniona musi zażywać coraz większe ilości lekarstw, ponieważ wzrasta jej tolerancja na daną substancję – dokładnie tak samo jak w przypadku narkotyków, alkoholu i marihuany. Wiąże się to oczywiście ze zwiększającymi się wydatkami i rosnącą ilością czasu, który osoba uzależniona poświęca na zdobywanie i leku i skutki jego zażywania. Równowaga metaboliczna zostaje zachwiana i organizm jest stopniowo wyniszczany – lekarstwa atakują kolejne narządy wewnętrzne. U lekomanów często występują wrzody żołądka oraz zaburzenia funkcjonowania wątroby i nerek. Również układ trawienny przestaje poprawnie funkcjonować, pojawiają się problemy z krążeniem i zachwianie prawidłowych czynności serca. Dodatkowo łączenie ze sobą różnych rodzajów pigułek, tabletek i suplementów może być przyczyną kolejnych, groźnych dla zdrowia zaburzeń.

Co ciekawe, zażywanie bardzo dużej ilości lekarstw czasami prowadzi do niwelowania objawów niektórych chorób, które przez to nie zostają w porę rozpoznane. Lekomani mogą przez lata nie wiedzieć, że wystąpiła u nich dana przypadłość. Osoby uzależnione czują się zmuszone do ciągłego zażywania leków, ponieważ bez nich czują się zdecydowanie gorzej – pojawiają się typowe objawy zespołu abstynencyjnego. Lekoman odczuwa skutki uzależnienia fizycznego. Kiedy określona substancja przestaje działać, czuje zawroty głowy, ma kłopoty z oddychaniem i drżeniem mięśni, nie może spać. Długotrwałe zażywanie zbyt dużej ilości leków może także prowadzić do pojawienia się halucynacji i odczuwania nieuzasadnionych logicznie lęków, a w efekcie do nerwicy. Aby wszystkie te dolegliwości ustąpiły, konieczne jest leczenie lekomanii w ośrodku.

Nadużywanie leków prowadzi do lekomanii, choroby, którą trzeba leczyć

Lekomania – objawy, które są sygnałem do leczenia uciążliwego nałogu. Jak rozpoznać uzależnienie od leków u siebie lub u osoby bliskiej? Kiedy zgłosić się po pomoc do specjalistów z ośrodka Mandala pod Wrocławiem?

Jak tłumaczą specjaliści z Kliniki Mandala pod Wrocławiem, lekomania objawia się przede wszystkim wzrastającą tolerancją na zażywane lekarstwo, które jest substancją psychoaktywną. Jeżeli zauważymy u siebie, że musimy przyjmować coraz więcej tabletek i pigułek, aby uspokoić nieprzyjemne objawy odstawienia, to znak, że problem jest poważny. Odczuwanie fizycznego przymusu przyjęcia leku to jedno, ale osoby uzależnione odczuwają także wewnętrzną potrzebę psychiczną, aby sięgnąć po lekarstwo . Czasami wydaje im się, że tego potrzebują, chociaż nie do końca potrafią zdefiniować przyczyny przymusu. Lekomani bywają przekonani o tym, że zażycie dużej dawki leku uchroni ich przed chorobą, na którą jeszcze nie chorują. Niektóre osoby uzależnione od konkretnego leku niegdyś borykały się z przypadłością, którą ten specyfik leczy. Jednak mimo że objawy i przyczyny choroby ustały, lekoman dalej zażywa lekarstwo.

U bliskich nam lub po prostu znajmych osób zazwyczaj trudno jest zidentyfikować uzależnienie, bo lekomani raczej nie przyznają się do tego, jakie ilości lekarstw zażywają. Może się zdarzyć, że zaobserwujemy u kogoś stan, który występuje u uzależnionego przed przyjęciem leków – niepokój, różnego rodzaju bóle, drżenia kończyn, problemy z oddychaniem i ogólną drażliwość. Może być to sygnał do poważnej rozmowy lub uważnej obserwacji danej osoby. Jeżeli zdecydujemy się na zwrócenie uwagi na temat ilości przyjmowanych leków, należy być bardzo ostrożnym i delikatnym, ponieważ osoby uzależnione mogą być niezwykle drażliwe i ignorują to, że mogą mieć problem. Lekomanów można często spotkać w kolejkach do różnych lekarzy, ponieważ usiłują w ten sposób zdobyć jak najwięcej recept. Często uzależnieni wiedzą, jak symulować daną chorobę (bo na przykład już przez nią przechodzili), aby uzyskać kolejne dawki specyfików. Osoby uzależnione od leków mogą też odwiedzać różne apteki w celu stopniowego wykupywania dużych ilości środków farmaceutycznych, nie wzbudzając podejrzeń. A jak już zdobędą pożądane specyfiki, nie chcą się z nimi rozstawać. Brak leków może wywoływać u nich panikę i silny niepokój.

Osoby uzależnione od leków często bagatelizują skutki uboczne zażywania dużej ilości środków farmaceutycznych. Nie przejmują się zaleceniami lekarzy i nie sugerują się informacjami zawartymi w ulotkach lekarstw. Kiedy skutki uboczne zaczną się u lekomana pojawiać, nie będą równie istotne jak zdobycie kolejnej dawki leku oraz uciszenie objawów abstynencyjnych. Po bardzo długim czasie przyjmowania dużej ilości specyfików farmaceutycznych liczy się tylko zaspokojenie potrzeby zażycia lekarstwa, nawet niezależnie od tego, czy występują jakieś nieprzyjemne konsekwencje, czy nie.

Przyczyny lekomanii – skąd bierze się uzależnienie? Poznaj powody zażywania zbyt dużej ilości leków i dowiedz się, dlaczego leczenie lekomanii w ośrodku pod Wrocławiem jest właściwym sposobem na wyjście z nałogu

Leczenie lekomanii w ośrodku Mandala pod Wrocławiem jest związane z koniecznością zidentyfikowania konkretnych przyczyn uzależnienia i wyjaśnienie ich z pacjentem podczas kompleksowej terapii. Wśród przyczyn lekomanii znajdują się lansowany przez media styl życia i obowiązująca aktualnie moda. Do przyjmowania leków zachęcają także reklamy, które sugerują ustąpienie przykrych objawów po zażyciu polecanego środka. Prowadzi to do nieodpowiedzialnego leczenia objawów zamiast diagnostyki przyczyn problemów zdrowotnych. Reklamy nakłaniają do spożywania witamin i suplementów diety zamiast zmiany stylu życia, co nie jest łatwe w codziennym pędzie.

Lekomanię może spowodować też tak zwane leczenie się na własną rękę i chęć zachowania wizerunku zdrowego pracownika. Niestety wśród przyczyn lekomanii często jest także wymieniania kondycja służby zdrowia, bo o wiele łatwiej i szybciej jest kupić środek farmaceutyczny niż umówić się na wizytę do lekarza. Oczywiście w przypadkach, gdy nałóg dotyczy leku na receptę występuje odwrotne zjawisko. Wtedy lekoman jest częstym pacjentem w przychodniach i szpitalach. Uzależnienie od leków może spowodować każdy rodzaj specyfiku, nawet suplementy i witaminy. Nadmiernie i bardzo częste przyjmowanie takich specyfików bez zaleceń lekarza znającego aktualny stan zdrowia pacjenta prowadzi do uzależnienia. Pojawia się potrzeba zażywania coraz większych dawek w celu zaspokojenia psychicznych i somatycznych potrzeb organizmu.

Ryzyko pojawienia się uzależnienia od leków jest większe u osób, które już cierpią na jakieś zaburzenia psychiczne. Leki przyjmowane przy depresji lub nerwicy mają bardzo silne działanie zmieniające świadomość. Leki poprawiające nastrój, zwalczające bezsenność i nerwowość należą do grupy najczęściej uzależniających specyfików farmakologicznych. Bardzo groźne są także leki psychotropowe, nawet te uznawane za najbezpieczniejsze. Na popadnięcie w nałóg bardziej narażone są osoby samotne, a także ci, którzy cierpią na hipochondrię. W drugim przypadku zażywanie dużych ilości leków wiąże się z wiarą w to, że na jakąś chorobę rzeczywiście się cierpi. Lekomania często dotyka także osób starszych, po 65 roku życia, oraz tych, które w przeszłości cierpiały na uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy alkoholu.

Wyleczenie z lekomanii daje szansę na życie bez nałogów

Typy lekomanii – czym charakteryzują się środki farmaceutyczne najczęściej powodujące uzależnienie i na czym opiera się skuteczne leczenie lekomanii w ośrodku pod Wrocławiem?

Leczenie lekomanii w ośrodku Mandala pod Wrocławiem jest zależne od typu uzależnienia. Program terapii jest ściśle związany z rodzajem substancji, od której pacjent jest uzależniony. Dlatego tak ważne jest prawidłowe rozpoznanie typu uzależnienia. W przypadku lekomanii decydujący jest typ specyfiku farmaceutycznego, który spowodował nałóg. I choć można wyróżnić grupę wspólnych przyczyn, skutków i objawów dla lekomanii, uzależnienia od różnych substancji mają swoją osobną specyfikę. Nieco inne objawy, przyczyny i skutki dotyczą uzależnienia od środków nasennych, leków przeciwbólowych, dopingujących, euforyzujących, uspokajających i hormonalnych. W nałóg mogą wpaść zwłaszcza osoby zażywające opioidy, barbiturany i benzodiazepiny. Poniżej przedstawiamy charakterystykę środków uzależniających, które powodują różne typy lekomanii.

Narkotyczne leki przeciwbólowe i opioidy

Należy zacząć od tego, że odczuwanie bólu jest subiektywne i każda osoba przy innym natężeniu dolegliwości sięgnie po tabletkę. Osoby, które popadają w uzależnienie od leków przeciwbólowych, często w przeszłości zażywały tabletki nawet w przypadku lekkiego dyskomfortu. Z drugiej strony w lekomanię mogą popaść także osoby, które borykają się z trudnym do zniesienia bólem przewlekłym. Chęć ulżenia sobie bez konsultacji z lekarzem może prowadzić do zażywania zbyt dużych dawek i w konsekwencji do uzależnienia. Wyróżnia się dwa typy leków przeciwbólowych – nienarkotyczne oraz narkotyczne. Do grupy leków przeciwbólowych nienarkotycznych należą: paracetamol, ibuprofen czy aspiryna. I choć to one są najczęściej nadużywane, rzadko powodują lekomanię. Do grupy leków narkotycznych należą leki opioidowe, które dodatkowo poprawiają samopoczucie. Są to między innymi:morfina, kokaina, kodeina i inne substancje wytwarzane z maku lekarskiego. Opioidy nieprawidłowo stosowane są bardzo groźne – nawet w ciągu kilku dni zażywania dużych dawek może pojawić się uzależnienie psychiczne. Nałóg fizyczny pojawia się po dłuższym czasie regularnego przyjmowania opioidów.

Leki nasenne i barbiturany

Nadużywanie leków nasennych może prowadzić do uzależniania, a ich przedawkowanie – spowodować zgon. Leki zwalczające bezsenność są często nieprawidłowo zażywane ze względu na nierozpoznanie przyczyny zaburzeń snu lub przyjmowane w zbyt dużych ilościach przy jednoczesnym nieprzestrzeganiu higieny snu. Generalnie leków nasennych, zwłaszcza tych na receptę, nie powinno się przyjmować przez okres dłuższy niż 2-4 tygodnie, żeby nie popaść w uzależnienie. Leki nasenne mogą zawierać barbiturany – pochodne kwasu barbiturowego, które w małych dawkach zapewniają przyjemną relaksację. Niestety nadmierne przyjmowanie leków nasennych może powodować apatię, stany lękowe, spadek koncentracji, niepokój czy zaburzenia koordynacji ruchowej, a po latach zażywania nawet otępienie mózgowe, ponieważ działają silnie tłumiąco na układ nerwowy. Barbiturany bardzo silnie uzależniają zarówno psychicznie, jak i fizycznie – ciało i umysł odczuwają skutki odstawienia substancji, a uzależniony mocno skupia się na swoim nałogu. Na szczęście barbiturany stosuje się w farmakologii coraz rzadziej i zastępuje je łagodniejszymi benzodiazepinami.

Leki uspokajające i benzodiazepiny

Leki zawierające benzodiazepiny to obecnie najczęściej przepisywane leki psychoaktywne. Jest tak dlatego, że stosowane zgodnie z zaleceniem lekarza są w miarę bezpieczne i nie są toksyczne. Leki uspokajające stosuje się do leczenia nerwicy, depresji i przewlekłych lęków. Benzodiazepiny działają relaksacyjnie, uspokajająco, nasennie i przeciwdrgawkowo. Mają mniejsze właściwości uzależniające niż barbiturany, ale nie oznacza to, że nie trzeba z nimi uważać. Obecnie przyjmowanie nadmiernej ilości leków z tej właśnie grupy najczęściej powoduje lekomanię. W przypadku uzależnienia od leków uspokajających występują silne objawy odstawienia – człowiek się poci, ma drgawki, zawroty głowy, jest drażliwy i odczuwa lęk. Nadmierne przyjmowanie benzodiazepinów powoduje omamy, halucynacje, zaburzenia świadomości i napady drgawkowe. Osoby uzależnione od leków uspokajających potrafią wydawać na nie bardzo dużo pieniędzy, ponieważ są przekonani, że tylko benzodiazepiny mogą im pomóc w domniemanej nerwicy lub depresji.

Leczenie lekomanii zajmuje dużo czasu, jednak efekt warty jest poświęceń

Ośrodek leczenia lekomanii Mandala pod Wrocławiem – najwyższej klasy specjaliści i kompleksowe podejście. Z nami pokonasz każdy rodzaj uzależnienia!

Ośrodek leczenia lekomanii pod Wrocławiem to dobre miejsce dla wszystkich, którzy borykają się z nałogiem. Wykwalifikowany zespół specjalistów Mandali pomoże wyleczyć się z uzależnienia od leków, narkotyków, alkoholu, a nawet hazardu i komputera. Wiemy, że najważniejsze jest prawidłowe postawienie diagnozy i indywidualne podejście do każdego pacjenta. W przypadku lekomanii najczęściej występuje zależność psychiczna od leku, rzadziej zależność fizyczna (somatyczna). Lekozależność zmienia funkcjonowanie organizmu, a jego odstawienie powoduje zmianę pracy narządów wewnętrznych – typowe objawy odstawienia. Leczenie lekomanii jest trudne, ale nie niemożliwe. Przy odpowiedniej postawie pacjenta oraz specjalnie dobranej dla niego terapii istnieje szansa na uwolnienie się od tego nałogu. Ośrodek leczenia uzależnień Mandala zaprasza na takie właśnie specjalistyczne terapie.

Czy terapia dla lekomanów jest skuteczna? Owszem, ponieważ nasi doświadczeni specjaliści wiedzą w jaki sposób pomóc osobom, które w swojej podświadomości zakodowane mają nieuzasadnione potrzeby sięgania po kolejne, często coraz silniejsze lekarstwa, które z pewnością są szkodliwe dla organizmu człowieka, jeśli przyjmowane są w zbyt dużej ilości oraz bez konsultacji z lekarzem kierującym pacjentem z rozpoznaną chorobą. Opracowany przez nas sposób leczenia lekomaniii sprawi, że osoby uzależnione będą mogły poczuć ulgę nie tylko w sferze poprawionych procesów fizjologicznych, ale też odczują poprawę komfortu w sferze psychicznej. Dzięki Mandali mogą zrozumieć, że ich działania nie są motywowane żadnymi rzeczywistymi dolegliwościami, a nadmierne przyjmowanie leków jest szkodliwe nie tylko dla nich, ale też dla osób im bliskich. Po terapii będą mogły rozpocząć nowe, wolne od nałogu życie.

Sposoby leczenia lekomanii w prywatnej klinice leczenia uzależnień niedaleko Wrocławia. Zobacz, jak powinien przebiegać proces walki z nałogiem

Sposoby leczenia lekomanii w ośrodku Mandala niedaleko Wrocławia są zależne od diagnozy postawionej przez specjalistów. Pierwszym krokiem do wyleczenia jest tak naprawdę chęć wyjścia z nałogu, która pojawi się u uzależnionego. Terapie prowadzone w ośrodku odwykowym są skuteczne, chociaż należy pamiętać, że zawsze podstawowym warunkiem osiągnięcia pozytywnego efektu leczenia jest zaangażowanie ze strony pacjenta. Osoba uzależniona od leków powinna zdawać sobie sprawę ze swojego problemu, rozpoczynając leczenie. Podczas terapii lekoman będzie miał szansę na zbadanie przyczyn i konsekwencji swojego nałogu. Pełne zrozumienie przez uzależnionego mechanizmów, jakimi rządzi się lekomania to klucz do wygranej walki z zaburzeniem. Bardzo ważne jest przejście przez wszystkie etapy terapii – dzięki temu pobyt w ośrodku będzie skuteczny.

Podczas pierwszego spotkania w ośrodku, pacjent zostaje zdiagnozowany i specjaliści proponują mu indywidualnie dobrany przebieg terapii. Niekiedy po pierwszej wizycie zapoznawczej musi nastąpić odtrucie organizmu. Nie zawsze jest to proces konieczny, ale często muszą przez niego przejść osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych – w tym właśnie od niektórych leków: opioidów, benzodiazepinów lub barbituranów. W trakcie odtrucia pacjent ma zapewnioną pełną opiekę medyczną i psychologiczną. Kiedy już z organizmu zostaną usunięte wszystkie niebezpieczne substancje, następuje psychoterapia, która może przyjmować różne formy: sesje indywidualne, grupowe i psychoedukacja. Zachęca się także pacjentów do brania udziału w grupach wsparcia, gdzie osoby wychodzące z nałogu mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i spotkać się z pełnym zrozumieniem ze strony specjalistów i innych członków grupy.

Ośrodek odwykowy Mandala oferuje także pomoc dla bliskich osób uzależnionego. Wiemy, jak ważne jest wsparcie i możemy pomóc zrozumieć przyczyny i mechanizm działania lekomanii nie tylko osobom uzależnionym, ale też członkom rodziny. W Mandali robimy wszystko, aby walka z nałogiem była wygrana i uzależnienie nie stwarzało już problemu, także dla bliskich pacjenta.