MANDALA Prywatna klinika leczenia uzależnień

Leczenie uzależnienia od dopalaczy

Leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych wymaga takiej samej uwagi, jak i leczenie innego rodzaju nałogów. Uzależnienie od dopalaczy ma bowiem takie same skutki psychologiczne i społeczne, jak uzależnienie od alkoholu czy narkotyków.

Najskuteczniejszym sposobem na zatrzymanie rozwoju uzależnienia jest kompleksowe leczenie. Terapia uzależnienia polega na przerwaniu zażywania środków, a następnie detoksykacji. Odtrucie powinno być przeprowadzane pod opieką lekarza, najlepiej w szpitalu bądź placówce zajmującej się toksykologią.

Najlepsze efekty przynosi terapia przeprowadzana w warunkach stacjonarnych, ze względu na stałą opiekę nad pacjentem oraz intensywność psychoterapii, która pozwala w krótszym czasie osiągnąć pożądane efekty. Takie leczenie pozwala skutecznie wyeliminować uzależnienie powodowane przez dopalacze.

Zachęcamy do kontaktu z naszym ośrodkiem. Jesteśmy przekonani, że chęć podjęcia leczenia jest pierwszym krokiem do pokonania uzależnienia.