Uprzejmie inforumejmy, iż Klinika Mandala jest już nieczynna na stałe.

 
Ośrodek Leczenia Uzależnień Wrocław

M A N D A L A

PRYWATNY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ WROCŁAW

Ratuj swoje życie już teraz!

 

+48 731 979 170

 

MANDALA Prywatna klinika leczenia uzależnień

Terapia leczenia uzależnień

Pomoc w pokonywaniu drogi na szczyt

Terapia leczenia uzależnień Wrocław w ośrodku Mandala to najskuteczniejsza forma walki z nałogiem. Dzięki jej podjęciu możliwe jest dokładne przeanalizowanie problemu pacjenta i ukazanie mu go z innej perspektywy. To także szansa na otworzenie się i oczyszczenie z napięć i emocji. Potrzebujesz wsparcia w nałogu? Odwiedź Ośrodek Leczenia Uzależnień Mandala!

Spis treści:
Jak to działa?
Psychoterapia
Spotkania indywidualne
Spotkania grupowe
Formy psychologicznej kuracji
Rozwiązanie dla osób z syndromem DDA
Spotkania indywidualne i grupowe dla osób z syndromem DDD

Leczenie uzależnień w postaci terapii w ośrodku niedaleko Wrocławia – jak to działa?

Terapia w leczeniu uzależnień w ośrodku pod Wrocławiem to jedna z najistotniejszych form pomocy osobie z nałogiem. W zależności od rodzaju problemu i stopnia jego zaawansowania stosuje się odmienne rodzaje terapii, dobierając metody tak, by osiągnęły jak najlepsze efekty w możliwie najkrótszym czasie.

W ośrodku leczenia uzależnień Mandala terapia stanowi główną oś działań związanych ze świadczeniem pomocy pacjentom. Do każdego z nich podchodzimy indywidualnie, wykorzystując wszelkie dostępne nam narzędzia i sposoby kuracji, aby kompleksowo odpowiedzieć na potrzeby osoby z problemem.

Korzystamy z następujących form pomocy pacjentom:

Psychoterapia jako najskuteczniejsza metoda stosowana w leczeniu uzależnień

Słowo psychoterapia pochodzi z języka greckiego i stanowi połączenie dwóch członów – psyche oznaczającego duszę oraz therapein – leczyć. Stanowi zestaw technik oddziaływania na pacjenta, dzięki którym możliwe jest wyleczenie różnego rodzaju psychologicznych problemów. Ich celem jest wywarcie faktycznego wpływu na procesy myślowe, stan psychiczny i osobowość osoby z nałogiem. W ten sposób na nowo kształtuje się relację pacjenta zarówno ze światem zewnętrznym, jak i zagadnieniami jego własnej głowy. Długofalowe cele tej metody to przyniesienie ulgi w cierpieniu, poprawienie jakości codziennego życia, wykorzenienie szkodliwych nawyków i zmiana nastawienia do rujnujących życie czynników, jak alkohol, narkotyki czy hazard. Nadrzędna misja to zrealizowanie indywidualnego potencjału pacjenta, sprowadzenie go na ścieżkę zdrowia psychicznego i przywrócenie sensu codziennej egzystencji. Dzięki psychoterapii osoba z nałogiem może poczuć się w pełni wolna i ponownie zaznać poczucia wewnętrznej równowagi, bezpieczeństwa i spokoju.

Osoby prowadzące psychoterapię muszą mieć w tym kierunku stosowne wykształcenie, odbyć stosowny staż pracy oraz przejść terapię własną. Nie obędzie się również bez regularnej kontroli superwizyjnej. Psycholog musi wykazywać się etycznym podejściem do metod swojej pracy oraz zdolnością do empatii.

Leczenie uzależnień w formie terapii indywidualnej w poradni Mandala

Terapia indywidualna to rodzaj pomocy psychologicznej polegającej na indywidualnych spotkaniach pacjenta doświadczoną, wykwalifikowaną osobą o odpowiednim wykształceniu kierunkowym. Spotkania te nazywane są sesjami terapeutycznymi. Ich celem jest wytworzenie unikalnej, pozytywnej więzi pomiędzy osobą uzależnioną a lekarzem. Dzięki regularnym, szczerym rozmowom pacjent i terapeuta mają szansę stworzyć relację opartą na wzajemnym zaufaniu – to niezwykle istotne dla zmagających się z nałogiem uczestników sesji, gdyż stopniowe otwieranie się przed specjalistą pozwala na zbudowanie – tak istotnego w procesie powrotu do stanu sprzed nałogu - poczucia bezpieczeństwa. Podobne warunki pracy sprawiają, że pacjent sukcesywnie otwiera się, a następnie dzieli swoimi problemami. Wspólnie z osobą prowadzącą jest w stanie odpowiednio je przepracować i usłyszeć obiektywną opinię, pozwalającą spojrzeć na dane zagadnienie z perspektywy osoby trzeciej. Lekarz pełni tu rolę cierpliwego towarzysza i uważnego słuchacza, dostosowując tempo leczenia do możliwości i chęci pacjenta oraz zaobserwowanego progresu kuracji. Jednocześnie stara się znaleźć i zaprezentować mu najlepsze z możliwych rozwiązań danego problemu.

Wnętrze gabinetu psychologicznego

Terapia indywidualna odbywa się w formie systematycznych spotkań, których częstotliwość wynosi najczęściej jedną sesję w tygodniu. Spotkanie trwa zazwyczaj od 45 do 90 minut, choć w uzasadnionych przypadkach sesje organizuje się częściej – od dwóch do czterech razy na tydzień, bądź rzadziej, np. raz na dwa tygodnie. Spotkania umawia się zwykle na stałe pory dnia i tygodnia. W tym czasie pacjent ma szansę podzielić się  wszystkimi destrukcyjnymi myślami, reakcjami czy zachowaniami, które następnie wspólnie przekuwają w zupełnie nowe procesy myślowe. Sesje wydobywają i rozwijają istniejące już potencjały, a przy tym uwalnia pacjenta od towarzyszących mu, codziennych napięć. Stanowi rodzaj ujścia i rozładowania negatywnych emocji, dzięki czemu psychika pacjenta staje się bardziej chłonna i podatna na pozytywne wzorce.

Jak długo trwają spotkania?

W zależności od problemu, leczenie może przybrać krótkoterminowy bądź długoterminowy charakter. Każdorazowe odwołanie terminu spotkania musi się odbyć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Pierwsza sesja danego pacjenta zwykle określana jest mianem “sesji kontraktowej”. Spotkanie przeznaczone zostaje na ustalenie oczekiwań i długofalowego celu, jaki przyświeca pacjentowi przy wizycie. Psycholog przeprowadza także wywiad mający nakreślić dotychczasowe życie pacjenta w kontekście problemu, z którym się zgłosił. Podczas sesji kontraktowej można zaproponować pacjentowi wykonanie szeregu testów psychologicznych, które pomogą określić bieżący stan osoby uzależnionej i przedsięwziąć stosowne kroki zaradcze. Ostatnim etapem sesji kontraktowej jest ustalenie zasad kontraktu pomiędzy pacjentem a specjalistą. Kontrakt terapeutyczny zawiera realne do podjęcia długo- i krótkofalowe cele leczenia, zasady jego przeprowadzenia oraz szacowany czas trwania danego procesu psychoterapeutycznego.

Należy pamiętać, że formuła sesji indywidualnych nie wykracza poza wspólne sesje, a kontakt między lekarzem a pacjentem powinien odbywać się wyłącznie w czasie ich trwania. Osoba prowadząca zobowiązuje się również do przestrzegania zasad tajemnicy lekarskiej.

Psycholog uzależnień:

 • pomaga w integracji doświadczeń i uczuć z różnych etapów życia,
 • prowokuje sytuacje, które umożliwiają lepsze poznanie i zrozumienie samego siebie,
 • pomaga ćwiczyć nowe umiejętności i zachowania,
 • proponuje alternatywne sposoby radzenia sobie z trudnościami.

Taki rodzaj terapii zapewnia najwięcej subiektywnego bezpieczeństwa, co jest szczególnie szczególnie dla osób niestabilnych emocjonalnie oraz znajdujących się w trudnych momentach życiowych. Istotą spotkań indywidualnych jest pomoc w odbudowywaniu zburzonego porządku, wsparcie w zakresie przedefiniowania systemu wartości oraz ogólnej koncepcji własnego życia. Regularne wizyty u specjalisty to pomoc, której warto zasięgnąć, celem wyzbycia się uciążliwego nałogu. Taki kontakt może znacznie ułatwić, a nawet całkowicie umożliwić wyeliminowanie dowolnej używki. Indywidualna terapia psychologiczna skierowana jest głównie do dorosłych i młodzieży, choć w wyjątkowych przypadkach obejmuje się nią także dzieci.

Spotkania grupowe jako forma leczenia uzależnień

Terapia grupowa to rodzaj kuracji oparty na doświadczeniu przebywania i przepracowywania własnych problemów w większej grupie osób, które zmagają się z podobną sytuacją życiową. Ta forma pomocy służy wymianie poglądów, wzajemnemu wsparciu i kształtowaniu się poczucia jedności wśród uczestników spotkania. Pacjent nawiązuje więź emocjonalną nie tylko z psychologiem prowadzącym sesję, ale i innymi jej uczestnikami, dzięki czemu możliwe jest czerpanie z wiedzy i doświadczenia wielu osób.

Grupowe wsparcie to szansa na wydostanie się z nałogu

 

Terapia grupowa stanowi alternatywę dla spotkań indywidualnych. Ogromne znaczenie ma tu umiejętność pracy w grupie i relacje interpersonalne nawiązywane między jej uczestnikami. Pacjenci wspierają się nawzajem, dyskutują o źródłach swoich problemów i dzielą życiowymi historiami, dzięki czemu leczenie opiera się również o bogactwo cudzych doświadczeń i perspektywę drugiej osoby.

Leczenie dzięki spotkaniom grupowym odbywa się przy pomocy następujących czynników:

 • przeświadczenie o tym, że problem dotyka również innych ludzi,
 • możliwość porównania problemów i sytuacji życiowych, dzięki czemu przychodzi wniosek, że “wcale nie jestem w najgorszej sytuacji”,
 • nadzieja rodząca się w oparciu o doświadczenia osób, które poradziły sobie z problemem lub są bliżej jego rozwiązania,
 • poczucie jedności i grupowego wsparcia,
 • możliwość oczyszczenia się z negatywnych emocji w gronie uważnych słuchaczy,
 • uwalnianie podświadomych lęków,
 • okazja do zyskania cennych informacji pochodzących bezpośrednio z życiowych doświadczeń,
 • możliwość zasięgnięcia opinii zwrotnej na temat swojego przypadku,
 • zaznawanie pozytywnych emocji, możliwość nawiązania trwalszych znajomości,
 • stopniowe przełamywanie własnych blokad i trudności z komunikacją,
 • wiedza o tym, jak pacjent i jego problem są postrzegane przez osoby z boku

Formy leczenia psychologicznego w ośrodku terapii uzależnień Mandala niedaleko Wrocławia

Klinika leczenia uzależnień Mandala zlokalizowana w Jordanowie Śląskim nieopodal miasta Wrocław to prywatny ośrodek specjalizujący się w terapii uzależnień. Kompleksowo pomagamy uwolnić się od wszelkich nałogów – od alkoholizmu i narkomanii, poprzez uzależnienie od leków, hazardu, gier komputerowych czy seksu. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze psychologicznej i psychiatrycznej jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej delikatnym przypadkom i dopasować metody leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta. Pomagamy potrzebującym znajdującym się w każdym stadium problemu, niezależnie od płci i wieku pacjenta. Zapewniamy pełną dyskrecję, komfortowe warunki pobytu i całodobowe wsparcie psychologiczne.

Poza standardowymi formami leczenia, jak spotkania grupowe i indywidualne, w ośrodku Mandala świadczymy usługi związane z kuracją psychologiczną w postaci pomocy grupom z syndromami DDA i DDD. Dowiedz się, jakiej pomocy możesz oczekiwać!

Terapia grupowa i indywidualna dla osób z syndromem DDA w ośrodku pod Wrocławiem

W ośrodku pod Wrocławiem pomagamy osobom z syndromem DDA. Syndrom DDA oznacza Dorosłe Dzieci Alkoholików, czyli osoby, które z okresu życia w rodzinie alkoholowej jako dzieci wyniosły nieprawidłowe schematy funkcjonowania w społeczeństwie. Trudna przeszłość nie pozwala im na uporanie się z rzeczywistością i sprawia, że aktualne zdarzenia i losy zawsze oceniane są przez pryzmat przykrych wspomnień z czasu dzieciństwa. Dorosłe dzieci alkoholików nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że ich osąd może być zaburzony przez trudną przeszłość. Są skłonne do zachowań destrukcyjnych, które szczególnie silnie odbijają się na partnerze osoby z syndromem DDA.

Typowy reprezentant syndromu DDA charakteryzuje się następującymi cechami osobowości:

 • zaniżone poczucie własnej wartości,
 • postępujący, silny lęk przed porzuceniem,
 • występowanie narastającego napięcia emocjonalnego, które ciężko jest nazywać i sklasyfikować,
 • zaburzona umiejętność odczuwania przyjemności,
 • charakteryzowanie się jako osoby nieszczęśliwej, nadwrażliwej na negatywne emocje,
 • trudności w osiąganiu stanu relaksu i odpoczynku,
 • upośledzenie sfery emocjonalnej – trudność w okazywaniu i rozpoznawaniu uczuć i emocji własnych i cudzych,
 • rezygnacja z własnych potrzeb i przyjemności na korzyść całkowitego poświęcania się oczekiwaniom innych ludzi,
 • obojętność na własny los,
 • problemy z zaangażowaniem się w związki,
 • lęk przed opuszczeniem strefy komfortu, jak np. poznawanie nowych ludzi, istotne życiowe zmiany

Terapia grupowa i indywidualna w ośrodku niedaleko Wrocławia dla osób z syndromem DDD

W ośrodku Mandala pod Wrocławiem pomagamy także osobom z syndromem DDD, który oznacza Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych, czyli dojrzałe osoby wywodzące się z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie nie stroniono od przemocy fizycznej i psychicznej, nałogów (jak np. hazard, lekomania i narkomania) czy też pojawiały się przypadki chorób psychicznych.
Osoby z DDD to zazwyczaj potomkowie rodziców, którzy mieli problemy psychiczne, wykazywali się nadwrażliwością i nadopiekuńczością w stosunku do syna czy córki, bądź przeciwnie – skrajną obojętnością w kwestiach wychowania dziecka.

Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych postrzegają świat przez pryzmat zaznanych w dzieciństwie krzywd. Ich psychika jest okaleczona wspomnieniami a rozwój emocjonalny mógł ulec zatrzymaniu w pewnym etapie życia. Osoby z DDD często powielają wzorce zaczerpnięte z przeszłości, nieświadomie wcielając je do własnego życia. To utrudnia im wchodzenie w bliskie relacje wymagające obustronnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa, a to z kolei generuje samotność, poczucie pustki, braku celu i nieszczęścia.

Leczenie syndromu DDD pozwala pacjentowi uwierzyć w możliwości zmiany swojego stanu i poczuć rzeczywistą potrzebę poprawy sytuacji. Dzięki spotkaniom grupowym u osób biorących udział w sesjach wytwarza się poczucie braterstwa i zrozumienia – wszystko dzięki temu, że są otoczeni przez jednostki o podobnych problemach. Spotkania pozwalają na wykształcenie empatii i wzajemnego wsparcia, jakie uczestnicy okazują sobie nawzajem. Dzięki temu zarówno lekarz prowadzący sesję, jak i sam pacjent ma możliwość przyjrzenia się interakcjom i reakcjom zachodzącym na bezpiecznym gruncie społecznym. Leczenie ma za zadanie przepracowanie trudnego wzorca, wyzbycie się nieustannego poczucia winy, wyciągnięcie pacjenta z braku pewności siebie i lęku przed bliskimi relacjami. Nadrzędnym celem jest oddzielenie warstwy przyzwyczajeń z przeszłości od teraźniejszości.

Poradnia terapii uzależnień i współuzależnień Mandala we Wrocławiu

Jak tłumaczą specjaliści z ośrodka pod Wrocławiem, problem uzależnienia od najróżniejszych substancji, nawyków czy zachowań nigdy nie dotyczy jedynie osoby uzależnionej. Nałóg to wyniszczające zjawisko, które koncentruje się także na bezpośrednim otoczeniu pacjenta. Szczególnie nastawiona na przykre efekty choroby staje się najbliższa rodzina. Codzienne funkcjonowanie z osobą, która nie do końca kontroluje swoje reakcje i zachowania może przybrać formę przez specjalistów określaną jako współuzależnienie.

Dziecko cierpiące przez nałóg rodzica

Współuzależnienie jest konsekwencją cierpień i upokorzeń zaznanych podczas codziennego przebywania z nałogowcem, charakteryzuje się zespołem nawracających objawów obejmujących fizyczne i emocjonalne stany, które przypominać mogą nałóg. Składają się na nie między innymi:

 • poczucie alienacji, dojmującego smutku, osamotnienia,
 • utrata większego celu i sensu,
 • brak umiejętności dostrzegania własnych potrzeb,
 • ignorowanie dawnych pragnień i celów,
 • stany nerwicowe,
 • brak perspektyw na przyszłość, niechęć do myślenia o długofalowych planach,
 • duchowa i emocjonalna pustka,
 • trudności z odczuwaniem szczęścia, nadziei i innych pozytywnych emocji.

Osoba współuzależniona wykazuje się bardzo dużą aktywnością w kwestii dbania o członka rodziny (czy też przyjaciela) z nałogiem. Zachowania te mogą przyjmować nawet skrajne formy. Zaliczają się do nich między innymi:

 • skupianie się wyłącznie na osobie uzależnionej,
 • notoryczne usprawiedliwianie jej stanu,
 • zaprzeczanie nałogowi, umniejszanie jego efektom,
 • chronienie osoby z nałogiem przed konsekwencjami jej czynów,
 • ukrywanie nałogu osoby najbliższej przed otoczeniem,
 • próba przejęcia kontroli nad poczynaniami osoby z nałogiem,
 • wyręczanie nałogowca w najprostszych czynnościach czy obowiązkach,
 • dbanie o opinię i wizerunek osoby z nałogiem, sprzątanie po niej, sprawowanie kontroli nad podstawowymi kwestiami (jak np. higiena).

W prywatnej klinice Mandala proponujemy kompleksowe wsparcie i przeznaczone specjalnie dla osób współuzależnionych. Oferujemy dokładne rozeznanie w problemie, ustalenie oczekiwań obu stron, profesjonalną diagnozę oraz nieustanną motywację na każdym etapie pobytu. Dzięki terapii współuzależnienia rodzina osoby z nałogiem może przyjrzeć się swojej sytuacji z innej perspektywy, mając odpowiedni dystans do sprawy i przeanalizować dotychczas podejmowane decyzje czy sposoby rozwiązania problemu. Specjalista stara się skierować uwagę i zaangażowanie pacjenta na siebie, odwieść go od nieustannej troski od nałogu bliskiej osoby i pokazać, że świat wciąż ma wiele do zaoferowania.

Terapia leczenia uzależnień

Terapia leczenia uzależnień Wrocław w Prywatnym Ośrodku Mandala
5 (100%) 1 vote