MANDALA Prywatna klinika leczenia uzależnień

Terapia leczenia uzależnień

Terapia leczenia uzależnień

Terapia leczenia uzależnień w ośrodku pod Wrocławiem to najskuteczniejsza forma walki z nałogiem. Dzięki terapii możliwe jest dokładne przeanalizowanie problemu pacjenta i ukazanie mu go z innej perspektywy. Terapia to także szansa na otworzenie się i oczyszczenie z napięć i emocji. Potrzebujesz wsparcia w nałogu? Odwiedź Ośrodek Terapii Uzależnień Mandala!

Spis treści:
Jak działa terapia leczenia uzależnień?
Psychoterapia w leczeniu uzależnień
Leczenie uzależnień na terapii indywidualnej
Leczenie uzależnień na terapii grupowej
Formy psychologicznego leczenia uzależnień
Terapia dla osób z syndromem DDA
Terapia indywidualna i grupowa dla osób z syndromem DDD

Leczenie uzależnień w postaci terapii w ośrodku niedaleko Wrocławia – jak to działa?

Terapia w leczeniu uzależnień w ośrodku pod Wrocławiem to jedna z najistotniejszych form pomocy osobie z nałogiem. W zależności od rodzaju uzależnienia i stopnia jego zaawansowania stosuje się odmienne rodzaje terapii, dobierając leczenie tak, by osiągnęło jak najlepsze efekty w możliwie najkrótszym czasie.

W ośrodku leczenia uzależnień Mandala terapia stanowi główną oś działań związanych ze świadczeniem pomocy pacjentom. Do każdego z nich podchodzimy indywidualnie, wykorzystując wszelkie dostępne nam narzędzia i sposoby kuracji, aby kompleksowo odpowiedzieć na potrzeby osoby uzależnionej.

Korzystamy z następujących form terapii:

Psychoterapia jako najskuteczniejsza terapia stosowana w leczeniu uzależnień

Słowo psychoterapia pochodzi z języka greckiego i stanowi połączenie dwóch członów – psyche oznaczającego duszę oraz therapein – leczyć. Psychoterapia stanowi zestaw technik oddziaływania na pacjenta, dzięki którym możliwe jest wyleczenie różnego rodzaju psychologicznych problemów. Ich celem jest wywarcie faktycznego wpływu na procesy myślowe, stan psychiczny i osobowość osoby uzależnionej. W ten sposób na nowo kształtuje się relację pacjenta zarówno ze światem zewnętrznym, jak i zagadnieniami jego własnej głowy. Długofalowe cele psychoterapii to przyniesienie ulgi w cierpieniu, poprawienie jakości codziennego życia, wykorzenienie szkodliwych nawyków i zmiana nastawienia do rujnujących życie czynników, jak alkohol, narkotyki czy hazard. Nadrzędna misja psychoterapii to zrealizowanie indywidualnego potencjału pacjenta, sprowadzenie go na ścieżkę zdrowia psychicznego i przywrócenie sensu codziennej egzystencji. Dzięki psychoterapii osoba uzależniona może poczuć się w pełni wolna i ponownie zaznać poczucia wewnętrznej równowagi, bezpieczeństwa i spokoju.

Osoby prowadzące psychoterapię muszą mieć w tym kierunku stosowne wykształcenie, odbyć stosowny staż pracy oraz przejść terapię własną. Nie obędzie się również bez regularnej kontroli superwizyjnej. Psycholog zajmujący się psychoterapią musi wykazywać się etycznym podejściem do metod swojej pracy oraz zdolnością do empatii.

Leczenie uzależnień w formie terapii indywidualnej w poradni uzależnień Mandala

Terapia indywidualna to rodzaj pomocy psychologicznej polegającej na indywidualnych spotkaniach pacjenta z terapeutą, czyli doświadczoną, wykwalifikowaną osobą o odpowiednim wykształceniu kierunkowym. Spotkania te nazywane są sesjami terapeutycznymi. Ich celem jest wytworzenie unikalnej, pozytywnej więzi pomiędzy osobą uzależnioną a lekarzem. Dzięki regularnym, szczerym rozmowom pacjent i terapeuta mają szansę stworzyć relację opartą na wzajemnym zaufaniu – to niezwykle istotne dla zmagających się z nałogiem uczestników sesji, gdyż stopniowe otwieranie się przed specjalistą pozwala na zbudowanie – tak istotnego w procesie leczenia – poczucia bezpieczeństwa. Podobne warunki pracy sprawiają, że pacjent sukcesywnie otwiera się, a następnie dzieli swoimi problemami. Wspólnie z terapeutą jest w stanie odpowiednio je przepracować i usłyszeć obiektywną opinię, pozwalającą spojrzeć na dane zagadnienie z perspektywy osoby trzeciej. Lekarz terapeuta pełni tu rolę cierpliwego towarzysza i uważnego słuchacza, dostosowując tempo leczenia do możliwości i chęci pacjenta oraz zaobserwowanego progresu kuracji. Jednocześnie stara się znaleźć i zaprezentować mu najlepsze z możliwych rozwiązań danego problemu.

Indywidualna terapia leczenia uzależnień

Terapia indywidualna odbywa się w formie systematycznych spotkań, których częstotliwość wynosi najczęściej jedną sesję w tygodniu. Spotkanie trwa zazwyczaj od 45 do 90 minut, choć w uzasadnionych przypadkach sesje organizuje się częściej – od dwóch do czterech razy na tydzień, bądź rzadziej, np. raz na dwa tygodnie. Spotkania umawia się zwykle na stałe pory dnia i tygodnia. W tym czasie pacjent ma szansę podzielić się z terapeutą wszystkimi destrukcyjnymi myślami, reakcjami czy zachowaniami, które następnie wspólnie przekuwają w zupełnie nowe procesy myślowe. Terapia wydobywa i rozwija istniejące już potencjały, a przy tym uwalnia pacjenta od towarzyszących mu, codziennych napięć. Stanowi rodzaj ujścia i rozładowania negatywnych emocji, dzięki czemu psychika pacjenta staje się bardziej chłonna i podatna na pozytywne wzorce.

W zależności od problemu, jaki rozwiązywany jest podczas terapii, leczenie może przybrać krótkoterminowy bądź długoterminowy charakter. Każdorazowe odwołanie terminu spotkania musi się odbyć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Pierwsza sesja terapeutyczna danego pacjenta zwykle określana jest mianem “sesji kontraktowej”. Spotkanie przeznaczone zostaje na ustalenie oczekiwań i długofalowego celu, jaki przyświeca pacjentowi przy wizycie na terapii. Psycholog przeprowadza także wywiad mający nakreślić dotychczasowe życie pacjenta w kontekście problemu, z którym się zgłosił. Podczas sesji kontraktowej terapeuta może zaproponować pacjentowi wykonanie szeregu testów psychologicznych, które pomogą określić bieżący stan osoby uzależnionej i przedsięwziąć stosowne kroki zaradcze. Ostatnim etapem sesji kontraktowej jest ustalenie zasad kontraktu terapeutycznego pomiędzy pacjentem a specjalistą. Kontrakt terapeutyczny zawiera realne do podjęcia długo- i krótkofalowe cele terapii, zasady jej przeprowadzenia oraz szacowany czas trwania danego procesu psychoterapeutycznego.

Należy pamiętać, że formuła terapii indywidualnej nie wykracza poza wspólne sesje, a kontakt między lekarzem a pacjentem powinien odbywać się wyłącznie w czasie ich trwania. Terapeuta zobowiązuje się również do przestrzegania zasad tajemnicy lekarskiej.

Psycholog uzależnień:

 • pomaga w integracji doświadczeń i uczuć z różnych etapów życia,
 • prowokuje sytuacje, które umożliwiają lepsze poznanie i zrozumienie samego siebie,
 • pomaga ćwiczyć nowe umiejętności i zachowania,
 • proponuje alternatywne sposoby radzenia sobie z trudnościami.

Taki rodzaj terapii zapewnia najwięcej subiektywnego bezpieczeństwa, co jest szczególnie szczególnie dla osób niestabilnych emocjonalnie oraz znajdujących się w trudnych momentach życiowych. Istotą terapii indywidualnej jest pomoc w odbudowywaniu zburzonego porządku, wsparcie w zakresie przedefiniowania systemu wartości oraz ogólnej koncepcji własnego życia. Regularne wizyty u specjalisty terapii uzależnień to pomoc, której warto zasięgnąć, celem wyzbycia się uciążliwego nałogu. Taki kontakt może znacznie ułatwić, a nawet całkowicie umożliwić wyeliminowanie dowolnego uzależnienia. Indywidualna terapia psychologiczna skierowana jest głównie do dorosłych i młodzieży, choć w wyjątkowych przypadkach obejmuje się nią także dzieci.

Terapia grupowa jako forma leczenia uzależnień

Terapia grupowa to rodzaj kuracji oparty na doświadczeniu przebywania i przepracowywania własnych problemów w większej grupie osób, które zmagają się z podobną sytuacją życiową. Ta forma kuracji psychoterapeutycznej służy wymianie poglądów, wzajemnemu wsparciu i kształtowaniu się poczucia jedności wśród uczestników terapii. Pacjent nawiązuje więź emocjonalną nie tylko z psychologiem prowadzącym sesję terapeutyczną, ale i innymi jej uczestnikami, dzięki czemu możliwe jest czerpanie z wiedzy i doświadczenia wielu osób.

Grupowa terapia leczenia uzależnień

 

Terapia grupowa stanowi alternatywę dla spotkań indywidualnych. Ogromne znaczenie ma tu umiejętność pracy w grupie i relacje interpersonalne nawiązywane między jej uczestnikami. Pacjenci wspierają się nawzajem, dyskutują o źródłach swoich problemów i dzielą życiowymi historiami, dzięki czemu leczenie opiera się również o bogactwo cudzych doświadczeń i perspektywę drugiej osoby.

Leczenie dzięki terapii grupowej odbywa się przy pomocy następujących czynników:

 • przeświadczenie o tym, że problem uzależnienia dotyka innych ludzi,
 • możliwość porównania problemów i sytuacji życiowych, dzięki czemu przychodzi wniosek, że “wcale nie jestem w najgorszej sytuacji”,
 • nadzieja rodząca się w oparciu o doświadczenia osób, które poradziły sobie z problemem lub są bliżej jego rozwiązania,
 • poczucie jedności i grupowego wsparcia,
 • możliwość oczyszczenia się z negatywnych emocji w gronie uważnych słuchaczy,
 • uwalnianie podświadomych lęków,
 • okazja do zyskania cennych informacji pochodzących bezpośrednio z życiowych doświadczeń,
 • możliwość zasięgnięcia opinii zwrotnej na temat swojego przypadku,
 • zaznawanie pozytywnych emocji, możliwość nawiązania trwalszych znajomości,
 • stopniowe przełamywanie własnych blokad i trudności z komunikacją,
 • wiedza o tym, jak pacjent i jego uzależnienie są postrzegane przez osoby z boku

Formy leczenia psychologicznego w ośrodku terapii uzależnień Mandala niedaleko Wrocławia

Klinika leczenia uzależnień Mandala zlokalizowana w Jordanowie Śląskim nieopodal miasta Wrocław to prywatny ośrodek specjalizujący się w terapii uzależnień. Kompleksowo leczymy wszelkie nałogi – od alkoholizmu i narkomanii, poprzez uzależnienie od leków, hazardu, gier komputerowych czy seksu. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze psychologicznej i psychiatrycznej jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej delikatnym przypadkom i dopasować terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta. Pomagamy potrzebującym znajdującym się w każdym stadium uzależnienia, niezależnie od płci i wieku pacjenta. Zapewniamy pełną dyskrecję, komfortowe warunki pobytu i całodobowe wsparcie psychologiczne.

Poza standardowymi formami terapii uzależnień, jak psychoterapia grupowa i indywidualna, w ośrodku Mandala świadczymy usługi związane z kuracją psychologiczną w postaci pomocy grupom z syndromami DDA i DDD. Dowiedz się, jakiej pomocy możesz oczekiwać!

Terapia grupowa i indywidualna dla osób z syndromem DDA w ośrodku pod Wrocławiem

W ośrodku pod Wrocławiem pomagamy osobom z syndromem DDA. Syndrom DDA oznacza Dorosłe Dzieci Alkoholików, czyli osoby, które z okresu życia w rodzinie alkoholowej jako dzieci wyniosły nieprawidłowe schematy funkcjonowania w społeczeństwie. Trudna przeszłość nie pozwala im na uporanie się z rzeczywistością i sprawia, że aktualne zdarzenia i losy zawsze oceniane są przez pryzmat przykrych wspomnień z czasu dzieciństwa. Dorosłe dzieci alkoholików nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że ich osąd może być zaburzony przez trudną przeszłość. Są skłonne do zachowań destrukcyjnych, które szczególnie silnie odbijają się na partnerze osoby z syndromem DDA.

Typowy reprezentant syndromu DDA charakteryzuje się następującymi cechami osobowości:

 • zaniżone poczucie własnej wartości,
 • postępujący, silny lęk przed porzuceniem,
 • występowanie narastającego napięcia emocjonalnego, które ciężko jest nazywać i sklasyfikować,
 • zaburzona umiejętność odczuwania przyjemności,
 • charakteryzowanie się jako osoby nieszczęśliwej, nadwrażliwej na negatywne emocje,
 • trudności w osiąganiu stanu relaksu i odpoczynku,
 • upośledzenie sfery emocjonalnej – trudność w okazywaniu i rozpoznawaniu uczuć i emocji własnych i cudzych,
 • rezygnacja z własnych potrzeb i przyjemności na korzyść całkowitego poświęcania się oczekiwaniom innych ludzi,
 • obojętność na własny los,
 • problemy z zaangażowaniem się w związki,
 • lęk przed opuszczeniem strefy komfortu, jak np. poznawanie nowych ludzi, istotne życiowe zmiany

Terapia grupowa i indywidualna w ośrodku niedaleko Wrocławia dla osób z syndromem DDD

W ośrodku Mandala pod Wrocławiem pomagamy także osobom z syndromem DDD, który oznacza Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych, czyli dojrzałe osoby wywodzące się z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie nie stroniono od przemocy fizycznej i psychicznej, nałogów (jak np. hazard, lekomania i narkomania) czy też pojawiały się przypadki chorób psychicznych.
Osoby z DDD to zazwyczaj potomkowie rodziców, którzy mieli problemy psychiczne, wykazywali się nadwrażliwością i nadopiekuńczością w stosunku do syna czy córki, bądź przeciwnie – skrajną obojętnością w kwestiach wychowania dziecka.

Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych postrzegają świat przez pryzmat zaznanych w dzieciństwie krzywd. Ich psychika jest okaleczona wspomnieniami a rozwój emocjonalny mógł ulec zatrzymaniu w pewnym etapie życia. Osoby z DDD często powielają wzorce zaczerpnięte z przeszłości, nieświadomie wcielając je do własnego życia. To utrudnia im wchodzenie w bliskie relacje wymagające obustronnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa, a to z kolei generuje samotność, poczucie pustki, braku celu i nieszczęścia.

Terapia leczenia syndromu DDD pozwala pacjentowi uwierzyć w możliwości zmiany swojego stanu i poczuć rzeczywistą potrzebę poprawy sytuacji. Dzięki terapii grupowej u osób biorących udział w leczeniu wytwarza się poczucie braterstwa i zrozumienia – wszystko dzięki temu, że są otoczeni przez jednostki o podobnych problemach. Terapia pozwala na wykształcenie empatii i wzajemnego wsparcia, jakie uczestnicy okazują sobie nawzajem. Dzięki temu zarówno terapeuta prowadzący sesję, jak i sam pacjent ma możliwość przyjrzenia się interakcjom i reakcjom zachodzącym na bezpiecznym gruncie społecznym. Terapia ma za zadanie przepracowanie trudnego wzorca, wyzbycie się nieustannego poczucia winy, wyleczenie z braku pewności siebie i lęku przed bliskimi relacjami. Leczenie ma na celu oddzielenie warstwy przyzwyczajeń z przeszłości od teraźniejszości.

Poradnia terapii uzależnień i współuzależnień Mandala we Wrocławiu

Jak tłumaczą specjaliści z ośrodka pod Wrocławiem, problem uzależnienia od najróżniejszych substancji, nawyków czy zachowań nigdy nie dotyczy jedynie osoby uzależnionej. Nałóg to wyniszczające zjawisko, które koncentruje się także na bezpośrednim otoczeniu pacjenta. Szczególnie nastawiona na przykre efekty choroby staje się najbliższa rodzina. Codzienne funkcjonowanie z osobą, która nie do końca kontroluje swoje reakcje i zachowania może przybrać formę przez specjalistów określaną jako współuzależnienie.

Terapia leczenia współuzależnień

 

Współuzależnienie jest konsekwencją cierpień i upokorzeń zaznanych podczas codziennego przebywania z osobą uzależnioną, charakteryzuje się zespołem nawracających objawów obejmujących fizyczne i emocjonalne stany, które przypominać mogą nałóg. Składają się na nie między innymi:

 • poczucie alienacji, dojmującego smutku, osamotnienia,
 • utrata większego celu i sensu,
 • brak umiejętności dostrzegania własnych potrzeb,
 • ignorowanie dawnych pragnień i celów,
 • stany nerwicowe,
 • brak perspektyw na przyszłość, niechęć do myślenia o długofalowych planach,
 • duchowa i emocjonalna pustka,
 • trudności z odczuwaniem szczęścia, nadziei i innych pozytywnych emocji.

Osoba współuzależniona wykazuje się bardzo dużą aktywnością w kwestii dbania o członka rodziny (czy też przyjaciela) z nałogiem. Zachowania te mogą przyjmować nawet skrajne formy. Zaliczają się do nich między innymi:

 • skupianie się wyłącznie na osobie uzależnionej,
 • notoryczne usprawiedliwianie jej stanu,
 • zaprzeczanie nałogowi, umniejszanie jego efektom,
 • chronienie osoby z nałogiem przed konsekwencjami jej czynów,
 • ukrywanie uzależnienia osoby najbliższej przed otoczeniem,
 • próba przejęcia kontroli nad poczynaniami osoby z nałogiem,
 • wyręczanie osoby uzależnionej w najprostszych czynnościach czy obowiązkach,
 • dbanie o opinię i wizerunek osoby z nałogiem, sprzątanie po osobie uzależnionej, sprawowanie kontroli nad podstawowymi kwestiami (jak np. higiena).

W prywatnej klinice leczenia uzależnień Mandala proponujemy kompleksowe wsparcie i terapię przeznaczoną specjalnie dla osób współuzależnionych. Oferujemy dokładne rozeznanie w problemie, ustalenie oczekiwań obu stron, profesjonalną diagnozę oraz nieustanną motywację na każdym etapie terapii. Dzięki terapii współuzależnienia rodzina osoby z nałogiem może przyjrzeć się swojej sytuacji z innej perspektywy, mając odpowiedni dystans do sprawy i przeanalizować dotychczas podejmowane decyzje czy sposoby rozwiązania problemu. Specjalista stara się skierować uwagę i zaangażowanie pacjenta na siebie, odwieść go od nieustannej troski od nałogu bliskiej osoby i pokazać, że świat wciąż ma wiele do zaoferowania.