Uprzejmie inforumejmy, iż Klinika Mandala jest już nieczynna na stałe.

 
Ośrodek Leczenia Uzależnień Wrocław

M A N D A L A

PRYWATNY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ WROCŁAW

Ratuj swoje życie już teraz!

 

+48 731 979 170

 

MANDALA Prywatna klinika leczenia uzależnień

Terapia indywidualna Wrocław

Terapia indywidualna Wrocław w klinice leczenia uzależnień Mandala nieopodal Wrocławia jest rodzajem pomocy psychologicznej, realizowanej przez osoby o właściwym wykształceniu kierunkowym. Polega ona na bezpośrednim kontakcie, jaki dokonuje się na linii pacjent – terapeuta uzależnień. Sesja tego typu zapewnia najwięcej subiektywnego bezpieczeństwa, co jest ważne szczególnie dla osób niestabilnych emocjonalnie oraz znajdujących się w trudnych momentach życiowych. Na czym dokładnie polega ta forma leczenia? Jakie objawy powinny skłonić nas do zgłoszenia się na terapię indywidualną lub grupową? Zobacz, jakie cele można osiągnąć poprzez profesjonalnie prowadzone spotkania – pokonaj nałóg i znów ciesz się pełnią życia!

Szczęśliwa kobieta po uwolnieniu się z nałogu

Spis treści:
Na czym polega?
Od czego się zaczyna?
Cele
Jakie metody jej towarzyszą?
Kiedy należy zgłosić się po pomoc?
Oferta ośrodka Mandala pod Wrocławiem

Na czym polega psychoterapia indywidualna w ośrodku leczenia uzależnień Mandala pod Wrocławiem? Jak przebiegają spotkania ze specjalistą?

To, na czym polega psychoterapia indywidualna w ośrodku Mandala nieopodal Wrocławia, zależy w dużej mierze od osoby, która chce wyleczyć się z uzależnienia. Liczba spotkań z specjalistą potrzebnych do pokonania problemu nie jest zawsze taka sama. Każda osoba potrzebuje bowiem innej ilości czasu, aby się otworzyć, zrozumieć mechanizm swojego uzależnienia i nauczyć się życia w trzeźwości. Istotą terapii indywidualnej jest pomoc w odbudowywaniu zburzonego porządku, wsparcie w zakresie przedefiniowania systemu wartości oraz ogólnej koncepcji własnego życia. Przeciętnie spotkanie, określane potocznie mianem sesji, trwa od 45 do 90 minut. Ta szczególna relacja umożliwia zmianę już istniejących, często destrukcyjnych myśli, reakcji oraz zachowań. Co więcej, wydobywa ona oraz rozwija istniejące już potencjały, a przy tym uwalnia pacjenta od towarzyszących napięć.

Psycholog uzależnień pomaga w integracji doświadczeń i uczuć z różnych etapów życia. Pacjent często nie zdaje sobie sprawy z tego, że przyczyny jego uzależnienia leżą w jego dalekiej przeszłości. Wydarzenia pozornie niemające żadnego związku z nałogiem w rzeczywistości często okazują się istotą problemu. Dlatego warto zaufać prowadzącemu, który zadaje pytania o nasze dzieciństwo czy wiek dorastania, mimo że sami wskazaliśmy na inny kłopot. Pamiętajmy, że celem sesji jest wypracowanie zachowań, które uchronią pacjenta w przyszłości przed sięganiem po substancje psychoaktywne. Z tego powodu specjaliści często prowokują sytuacje, które umożliwiają uzależnionemu lepsze poznanie i zrozumienie samego siebie. Pomaga to ćwiczyć nowe umiejętności i zachowania oraz daje możliwość na znalezienie alternatywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Wybierz sesje zamiast farmakologii!

Specjalista terapii uzależnień to pomoc, której warto zasięgnąć, celem wyzbycia się uciążliwego nałogu. Taki kontakt może znacznie ułatwić, a nawet całkowicie umożliwić wyeliminowanie uzależnienia. Udział w spotkaniach jest o wiele skuteczniejszy niż zażywanie leków, na przykład środków antydepresyjnych. Takie specyfiki oddziałują bowiem na psychikę pacjenta, często tłumiąc jego naturalne zachowania i odruchy. Środki farmakologiczne pozwalają więc pozbyć się jedynie objawów, a nie rzeczywistego problemu, który prawdopodobnie powróci po odstawieniu leków. Może zdarzyć się tak, że osoba uzależniona, która nie przeszła terapii, po zaprzestaniu zażywania środków psychoaktywnych natychmiast wróci do nałogu. Dużo lepszych rozwiązaniem jest wypracowanie odpowiednich postaw i silnej motywacji do utrzymania stanu trzeźwości podczas pobytu w ośrodku leczenia uzależnień.

Definicja terapii indywidualnej, czyli od czego zaczyna się proces leczenia uzależnienia i innych rodzajów zaburzeń?

Zgodnie z definicją terapia indywidualna w ośrodku leczenia uzależnień (np. w Mandali niedaleko Wrocławia) służy przygotowaniu pacjenta do życia w trzeźwości. Jednak zanim będą mogły rozpocząć się spotkania z psychoterapeutą, należy ustalić przebieg i założenia leczenia. W tym celu warto zgłosić się na pierwszą wizytę konsultacyjną. Podczas takiego spotkania ze specjalistą uzależnień zostanie postawiona prawidłowa diagnoza. Jest to kluczowe dla przeprowadzenia skutecznych sesji spotkań i zastosowania innych form leczenia dopasowanych do potrzeb konkretnego pacjenta. Doradca informuje o dostępnych metodach pracy i proponuje najkorzystniejszy przebieg leczenia uzależnienia. Wizyta konsultacyjna w Mandali ma na celu zapoznanie pacjenta z wszelkimi istotnymi szczegółami dotyczącymi pobytu oraz przedstawienie spodziewanych efektów leczenia. W zależności od stanu zdrowia oraz rodzaju i stopnia uzależnienia pacjent może zostać w pierwszej kolejności skierowany na detoks, który będzie musiał odbyć się jeszcze przed rozpoczęciem dalszego etapu leczenia.

Wyjście z nałogu może stworzyć szansę na szczęśliwy związek

Na czym polega detoks poprzedzający spotkania z psychoterapeutą podczas terapii indywidualnej w ośrodku Mandala pod Wrocławiem?

W ośrodku Mandala pod Wrocławiem detoks przeprowadzany przed rozpoczęciem terapii indywidualnej ma na celu usunięcie z krwiobiegu pacjenta szkodliwej substancji psychoaktywnej. Gdyby spotkania rozpoczęły się przed detoksem, mogłyby nie przynieść oczekiwanych skutków, ponieważ na działanie psychiki i zachowanie pacjenta wciąż miałby wpływ alkohol, narkotyki czy inne środki uzależniające. Nie wspominając o tym, jak szkodliwe te substancje są dla organizmu pacjenta. Regularne i długotrwałe zażywanie narkotyków czy picie alkoholu stopniowo wyniszcza narządy wewnętrzne, powodując często nieodwracalne zmiany. Warto wiedzieć, że detoks przeprowadzany samodzielnie nie jest najprzyjemniejszym procesem dla uzależnionego, gdyż odstawienie środków psychoaktywnych wiąże się z dolegliwościami tak zwanego zespołu abstynencyjnego. Wśród najczęściej pojawiających się objawów można wymienić między innymi drżenie kończyn, nudności, nadmierne pocenie się, bóle różnych części ciała, skurcze mięśni, omamy słuchowe i wzrokowe, a także bezsenność. Jednak gdy detoks jest prowadzony stopniowo pod opieką specjalistów w ośrodku leczenia uzależnień, większość z tych objawów można wyciszyć, a wsparcie pracowników Mandali pozwala łatwiej przejść przez ten proces.

Detoks poprzedzający spotkania indywidualne dotyczy głównie uzależnień od substancji psychoaktywnych. Jednak do ośrodka Mandala mogą zgłosić się osoby borykające się z każdym rodzajem nałogu, nie tylko od narkotyków, alkoholu czy leków. Prowadzimy również spotkania w celu leczenia uzależnień takich jak:

W naszym ośrodku pomoc uzyskają także osoby zmagające się z innego rodzaju zaburzeniami. Regularne sesje to skuteczny sposób na pokonanie nie tylko uzależnienia, ale także:

  • nerwicy każdego typu,
  • depresji,
  • zaburzeń odżywiania,
  • problemów ze snem,
  • napadów lękowych,
  • zaburzeń pourazowych,
  • innych zaburzeń psychicznych.

W ośrodku Mandala osoby borykające się z każdym rodzajem zaburzenia psychicznego czy uzależnienia mają gwarancję, że przebieg leczenia zostanie dopasowany do rodzaju problemu i ich indywidualnych potrzeb i preferencji, które zostaną dokładnie zidentyfikowane podczas wizyty konsultacyjnej.

Nadzieja na wyjście z uzależnienia

Jak ustala się cele psychologicznej terapii indywidualnej w ośrodku leczenia uzależnień Mandala niedaleko Wrocławia. Czym jest kontrakt terapeutyczny?

Cele psychologicznej terapii indywidualnej w ośrodku Mandala pod Wrocławiem ustala się zazwyczaj w trakcie kilku pierwszych sesji, czyli spotkań pacjenta z psychoterapeutą. Są one elementem kontraktu psychologicznego, czyli najprościej mówiąc, zasad obowiązujących zarówno pacjenta, jak i specjalistę w trakcie trwania spotkań. Ważne jest nie tylko ustalenie celów, ale także miejsca, czasu trwania i częstotliwości sesji, sposobu prowadzenia spotkań i korzyści, jakie pacjent ma uzyskać po jej zakończeniu. Wszystko to jest możliwe, dzięki postawionej wcześniej diagnozie oraz szczerej i otwartej rozmowie o motywacji i potrzebach pacjenta. Nie zawsze uzależniony potrafi dokładnie określić swoje cele podczas pierwszego spotkania i wtedy zadaniem specjalisty jest ułatwienie tego pacjentowi poprzez stopniowe wprowadzanie go i zadawanie odpowiednich pytań. Bardzo ważne jest to, że osoba walcząca z nałogiem lub zaburzeniem powinna sama sformułować swoje cele. Już samo wyrażenie słowami efektu, jaki chcemy osiągnąć już jest pracą terapeutyczną. Oczywiście specjalista pomaga w ubraniu celu w słowa, jednak nie narzuca i nie określa go za pacjenta. W ten sposób uzależniony konfrontuje się ze swoimi potrzebami i uczy się określać swoje możliwości.

Cel psychologicznej terapii indywidualnej nie może być przypadkowy. Powinien spełniać kilka podstawowych założeń. Po pierwsze ma to być cel pacjenta – uzależniony sam uznaje, że potrzebuje danej zmiany, czyli musi mieć odpowiednią motywację do pracy nad sobą. Drugim warunkiem, jaki musi spełniać cel terapii indywidualnej, jest to, że ma dotyczyć samego pacjenta. Wszak chodzi o wypracowanie konkretnych zachowań czy postaw u osoby biorącej udział w leczeniu, a nie u kogoś innego. Jednym z najważniejszych założeń sesji jest to, że w ich trakcie możemy zmienić tylko siebie. Cel powinien być także postrzegany przez pacjenta jako możliwy do osiągnięcia. Psycholog nie może się zgodzić na pracę nad nierealnym celem. Warto też pamiętać o tym, że leczenie ma służyć zdrowiu fizycznemu i psychicznemu pacjenta, a więc cel terapii indywidualnej nie może szkodzić pacjentowi. Ostatni warunek dotyczy sposobu formułowania założenia leczenia. Cel nie powinien zawierać przeczenia, to znaczy nie może brzmieć na przykład „nie będę pił alkoholu” czy „nie będę się nadmiernie odchudzać”. Zamiast tego pacjent powinien użyć określeń typu „znajdę sposób na radzenie sobie z problemami”, „chcę postrzegać siebie jako osobę wartościową” czy „zachowam stan trzeźwości”.

Terapia indywidualna a grupowa. W czym może pomóc nam psychoterapeuta, a w czym grupa wsparcia w ośrodku leczenia uzależnień Mandala nieopodal Wrocławia

Terapia indywidualna jest tylko jedną z metod, jakie wykorzystuje się w leczeniu uzależnień i zaburzeń psychicznych w ośrodku leczenia uzależnień Mandala nieopodal Wrocławia. Spotkania sam na sam ze specjalistą pozwalają pacjentowi na uświadomienie sobie swoich potrzeb i nauczenie się szczerego, otwartego komunikowania o swoich emocjach i pragnieniach. Sesje sam na sam pozwalają na dogłębne przeanalizowanie przyczyn nałogu i omówienie nawet najbardziej intymnych kwestii. Zadaniem specjalisty jest wytworzenie takiej atmosfery na spotkaniach, aby pacjent poczuł, że może się otworzyć, a sesja służy wyłącznie jego dobru. W ośrodkach leczenie uzależnień często oprócz terapii indywidualnej włącza się do procesu leczenia inne sposoby i formy terapeutyczne stosowane w specjalistycznych ośrodkach – dowiedz się, jakie zalety ma każda z nich!

Terapia grupowa

Terapia grupowa prowadzona w ośrodku leczenia uzależnień przynosi niesamowite rezultaty. Osoby borykające się z podobnymi problemami mogą się spotkać i okazać sobie pełne zrozumienie. Sesje grup wsparcia odbywają się w towarzystwie psychoterapeuty, który czuwa nad ich przebiegiem. Każdy po kolei może się otworzyć i usłyszeć słowa wsparcia od innych członków grupy. Pacjenci często opowiadają inspirujące historie o przebytej już drodze, dając nadzieję innym uczestnikom i wiarę w to, że możliwe jest skuteczne uwolnienie się od nałogu i pokonanie swoich słabości. W trakcie spotkań grupowych często prowadzone są warsztaty mające na celu psychoedukację, czyli uświadomienie pacjentom mechanizmu działania uzależnienia oraz jego skutków. Prowadzone są także inne zajęcia służące nauce określania swoich emocji, na przykład za pomocą rysowania, malowania lub odgrywania scenek na temat zadany przez osobę prowadzącą.

Wsparcie farmakologiczne

Leki w ośrodku leczenia uzależnień najczęściej wykorzystuje się podczas detoksu od substancji psychoaktywnych. Odpowiednio dobrane medykamenty pomagają pacjentom przetrwać ten proces i przynoszą ulgę w odczuwaniu dolegliwości związanych z odstawieniem alkoholu czy narkotyków. Na późniejszych etapach leczenia zdecydowanie rzadziej stosuje się leki, bo – jak już wspominaliśmy – niektóre z nich wpływają na naturalne zachowanie i odruchy pacjentów. Jeżeli już stosuje się środki farmakologiczne, to jako wsparcie innych metod, a nie samodzielny sposób leczenia.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa polega na pozwolenie pacjentowi na zderzenie się z przyczynami jego uzależnienia. Wykonanie takiego kroku jest bardzo ważnym elementem leczenia. Skutkuje uwolnieniem się od lęków i oswojeniem tego, co wydarzyło się w przeszłości. Interwencję kryzysową nadzoruje specjalista psychoterapii uzależnień, zapewniając pacjentowi odpowiednie wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Nierzadko biorą w niej udział także najbliżsi uzależnionego, na których wpływ miał nałóg pacjenta. Ich obecność pozwala pacjentowi na dogłębne zrozumienie tego, czym skutkowało jego uzależnienie, nie tylko dla niego samego, ale także dla innych.

Pozytywne myślenie pomaga przy detoksie

Kiedy należy zgłosić się na terapię indywidualną do ośrodka leczenia uzależnień? Zobacz, jak rozpoznać niepokojące objawy u alkoholika, narkomana lub lekomana

Alkoholicy to jedna z grup najczęściej zgłaszających się na terapię indywidualną do ośrodka leczenia uzależnień Mandala pod Wrocławiem. Potrzebują oni specjalistycznej pomocy w pokonaniu nałogu – walka na własną rękę zazwyczaj okazuje się nieskuteczna. Podobnie jest w przypadku narkomanów i lekomanów. Uzależnienia od środków psychoaktywnych można skutecznie zwalczyć w ośrodku. Jednak pierwszym krokiem jest zgłoszenie się po pomoc i wykazanie chęci pracy nad sobą podczas serii spotkań sam na sam ze specjalistą. Gdy tylko zauważymy u siebie problem lub zostanie nam on wskazany przez bliską osobę, warto wybrać się do ośrodka leczenia uzależnień na wizytę konsultacyjną. Jakie objawy powinny nas skłonić do podjęcia walki i wzięcia udziału w spotkaniach prowadzonych przez profesjonalny ośrodek leczenia uzależnień?

W przypadku narkomanów, lekomanów czy alkoholików możemy mówić o bardzo wyraźnych wskazaniach do podjęcia terapii indywidualnej. Występują bowiem u nich sygnały uzależnienia fizycznego, a także psychicznego. Osoby z takim nałogiem skupiają swoje działania wokół danej substancji – jej zdobywania, przyjmowania i stanu, w jaki można się za jej pomocą wprowadzić. Inne wartości, które wcześniej miały znaczenie, przestają istnieć. Uzależniony zaczyna zaniedbywać swoją pracę, obowiązki domowe i relacje z osobami, które nie korzystają ze środków psychoaktywnych. U osób z nałogami odnotowuje się wzrost tolerancji na daną substancję, stopniowo muszą wypić lub zażyć więcej, aby odczuć pożądane działanie. Gdy tylko przerwą picie czy branie narkotyków lub leków psychotropowych, zaczynają odczuwać bolesne i uciążliwe dolegliwości psychosomatyczne. Jeżeli brakuje im środków na kolejną dawkę, zapożyczają się, sprzedają cenne przedmioty lub szukają innych sposobów – symulują chorobę albo nawet uciekają się do kradzieży. W poważnym stadium uzależnienia nie liczy się nic oprócz nałogu. Można pokonać ten problem poprzez zgłoszenie się do specjalistycznego ośrodka leczenia uzależnień i wzięcie udziału w detoksie, terapii indywidualnej oraz grupowej według wskazań specjalistów.

Szukasz ośrodka leczenia uzależnień niedaleko Wrocławia, który prowadzi terapie indywidualne? Zgłoś się do Mandali!

Niedaleko Wrocławia, w Jordanowie Śląskim, znajduje się ośrodek leczenia uzależnień Mandala, w którym prowadzone są skuteczne spotkania indywidualne. Osoby borykające się z nałogami lub zaburzeniami psychicznymi mogą także wziąć udział w terapiach grupowych czy interwencjach kryzysowych. Metody leczenia zawsze ustalamy zgodnie z potrzebami pacjenta. Za skuteczność naszych działań odpowiada wykwalifikowany personel terapeutów, lekarzy i specjalistów od różnorakich problemów psychicznych i uzależnień. Pokonywaniu problemów przez pacjentów sprzyja także położenie naszego ośrodka. Mandala znajduje się w malowniczej, zacisznej okolicy. Osoby, które biorą udział w prowadzonych przez nas terapiach, mają szansę na odcięcie się od zgiełku miasta i skupienie się na pokonaniu swoich problemów. Nasza filozofia polega na indywidualnym podejściu do każdego pacjenta – zawsze bierzemy pod uwagę to, czego akurat potrzebuje dana osoba. Właśnie dlatego pobyt w Mandali pozwala na pokonanie uzależnienia raz na zawsze!

Terapia grupowa Wrocław

Terapia indywidualna Wrocław
5 (100%) 2 votes