MANDALA Prywatna klinika leczenia uzależnień

Terapia indywidualna

Terapia indywidualna jest rodzajem pomocy psychologicznej, realizowanej przez osoby o właściwym wykształceniu kierunkowym. Polega ona na bezpośrednim kontakcie, jaki dokonuje się na linii pacjent – terapeuta uzależnień.
Terapia taka zapewnia najwięcej subiektywnego bezpieczeństwa, co jest ważne szczególnie dla osób niestabilnych emocjonalnie oraz znajdujących się w trudnych momentach życiowych.

Istotą terapii indywidualnej jest pomoc w odbudowywaniu zburzonego porządku, wsparcie w zakresie przedefiniowania systemu wartości oraz ogólnej koncepcji własnego życia.

Przeciętnie, spotkanie z terapeutą określane potocznie mianem sesji, trwa od 45 do 90 minut. Ta szczególna relacja umożliwia zmianę już istniejących, często destrukcyjnych myśli, reakcji oraz zachowań. Co więcej, wydobywa ona oraz rozwija istniejące już potencjały, a przy tym uwalnia pacjenta od towarzyszących napięć.

Psycholog uzależnień:

- pomaga w integracji doświadczeń i uczuć z różnych etapów życia,
- prowokuje sytuacje, które umożliwiają lepsze poznanie i zrozumienie samego siebie,
- pomaga ćwiczyć nowe umiejętności i zachowania,
- proponuje alternatywne sposoby radzenia sobie z trudnościami.

Specjalista terapii uzależnień to pomoc, której warto zasięgnąć, celem wyzbycia się uciążliwego nałogu. Taki kontakt może znacznie ułatwić, a nawet całkowicie umożliwić wyeliminowanie uzależnienia.