MANDALA Prywatna klinika leczenia uzależnień

Terapia grupowa

Terapia grupowa to forma pomocy psychoterapeutycznej oparta na doświadczeniu bycia w gronie większej ilości osób, które borykają się z podobnymi problemami. Terapia ta ma na celu wymianę doświadczeń i wzajemne wspieranie się. Ta forma leczenia pozwala pacjentowi korzystać z zasobów i wsparcia nie tylko terapeuty, ale także innych uczestników.

Terapia grupowa (DDA, DDD, współuzależnienie)

Psychoterapia ta jest alternatywną formą pomocy dla psychoterapii indywidualnej. To inaczej praca z grupą. Istotne są tu zarówno relacje interpersonalne pomiędzy uczestnikami jak i zmiany dokonujące się u poszczególnych pacjentów.

Czynniki leczące w grupie terapeutycznej:

 • poczucie, że są inni, którzy doświadczają podobnych problemów w życiu,
 • nadzieja na rozwiązanie problemu oparta na doświadczeniach innych członków,
 • możliwość uzyskania grupowego wsparcia, uwolnienia przykrych emocji podczas spotkań, również zdobycia cennych informacji zwrotnych od grupy oraz przeżycie pozytywnych emocji, sprzyja przełamywaniu osobistych trudności i wychodzeniu poza obszar kryzysu.

Środowisko grupy staje się dla uczestników terapii miejscem nawiązywania kontaktów, dzięki czemu mogą lepiej rozpoznać własne schematy komunikowania się oraz dowiedzieć się jak są odbierani przez innych.

Grupa DDA:

Syndrom DDA – to zespół utrwalonych osobowościowych schematów funkcjonowania psychospołecznego powstałych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej, które utrudniają takiemu człowiekowi prawidłowy, bezpośredni kontakt z rzeczywistością i powodują psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej przeszłości. Powoduje to przeżywanie i ocenianie aktualnych wydarzeń życiowych i relacji z innymi przez pryzmat bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Schematy te nie są przez dorosłe dzieci alkoholików uświadamiane. Są one destrukcyjne i powoduję wiele zaburzeń takiego człowieka w kontakcie z samym sobą oraz innymi ludźmi, szczególnie z tymi, z którymi jest w bliskich związkach.

Cechy DDA:

 • zaburzone poczucie własnej wartości,
 • przeżywanie ciągłego napięcia emocjonalnego, silnego lęku przed odrzuceniem,
 • trudności w przeżywaniu przyjemności i nadwrażliwość na cierpienie, poczucie bycia nieszczęśliwym,
 • nieumiejętność odprężenia się, odpoczynku,
 • trudności w rozpoznawaniu uczuć,
 • wyparcie własnych potrzeb, gotowość do spełniania oczekiwań innych,
 • trudności z wchodzeniem w bliskie związki z ludźmi,
 • lęk przed nowymi sytuacjami w życiu itp.

Grupa DDD:

Syndrom Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) dotyka osoby dojrzałe, które wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych i odczuwają skutki hazardu, molestowania fizycznego i psychicznego, lekomanii, innych uzależnień, choroby psychicznej czy innych dysfunkcji. Mogą być to dzieci osób nieradzących sobie z własnymi emocjami, osób uzależnionych, nadopiekuńczych, agresywnych lub takich, które z różnych innych przyczyn zaniedbują bądź nie umieją zaradzić potrzebom dziecka.
Dorośli z syndromem DDD widzą rzeczywistość jak zranione dzieci, w niektórych emocjonalnych aspektach rozwoju zatrzymują się na pewnym etapie i nie rozwijają się dalej. Osoby wychowane w rodzinach dysfunkcyjnych powielają znane sobie nieprawidłowe sposoby funkcjonowania rodziny, nieświadomie powtarzają pewne zachowania w życiu dorosłym. Korzystając z różnych form leczenia uzależnień mogą nauczyć się prawidłowych postaw i zachowań, przynoszących im satysfakcję.
Ośrodki leczenia uzależnień proponują DDD specjalistyczne terapie i grupy wsparcia.

Grupa dla osób współuzależnionych:

Współuzależnienie – to w największym skrócie konsekwencja życia z osobą nadużywającą substancji psychoaktywnych.
Osoby współuzależnione doskonale wiedzą co alkoholik, narkoman, hazardzista powinien zrobić, jakie decyzje podjąć, ale mimo orientacji dotyczącej osób uzależnionych, sami nie potrafią dostrzec swojego problemu.