Uprzejmie inforumejmy, iż Klinika Mandala jest już nieczynna na stałe.

 
Ośrodek Leczenia Uzależnień Wrocław

M A N D A L A

PRYWATNY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ WROCŁAW

Ratuj swoje życie już teraz!

 

+48 731 979 170

 

MANDALA Prywatna klinika leczenia uzależnień

Terapia grupowa Wrocław

Terapia grupowa Wrocław w ośrodku Mandala niedaleko Wrocławia to jedna z metod stosowanych w leczeniu różnego rodzaju uzależnień. Jest to forma pomocy psychoterapeutycznej oparta na doświadczeniu bycia w gronie większej liczby osób, które borykają się z podobnymi problemami. Ma na celu wymianę doświadczeń i wzajemne wspieranie się. Ta forma leczenia pozwala pacjentowi korzystać z zasobów i wsparcia nie tylko specjalisty, ale także innych uczestników. Daje realną szansę na pokonanie uzależniania lub innego poważnego problemu raz na zawsze. Jak przebiega terapia grupowa i dla kogo przeznaczone są grupy wsparcia? Sprawdź, z jakich metod korzysta się w ośrodku leczenia uzależnień. Dowiedz się także jak rozpoznać u siebie lub bliskiej osoby problem, który wymaga leczenia w prywatnym ośrodku!

Sesje w towarzystwie innych osób pomagają wyjść z uzależnienia

Spis treści:
Dla kogo jest przeznaczona?
Najważniejsze zalety
Ćwiczenia
Sesje dla osób z syndromem DDA
Sesje dla osób z syndromem DDD
Sesje dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Terapia grupowa w ośrodku niedaleko Wrocławia – poznaj Mandalę, klinikę leczenia uzależnień, depresji, nerwicy i innych zaburzeń. Dla kogo są przeznaczone grupy wsparcia w ośrodku?

Osoby, które chcą wziąć udział w profesjonalnie prowadzonej terapii grupowej, znajdą odpowiednią pomoc w ośrodku Mandala niedaleko Wrocławia. Nasza klinika specjalizuje się w leczeniu uzależnień wszelkiego rodzaju oraz oferuje wsparcie przy pokonywaniu innych problemów mających podłoże psychiczne, na przykład nerwicy czy depresji. Do każdej osoby podchodzimy w Mandali indywidualnie, ponieważ wiemy, jak ważne jest dopasowanie sposobu i planu leczenia do potrzeb pacjenta. Zespół naszych wykwalifikowanych specjalistów dba o prawidłowy przebieg pobytu na każdym etapie – od diagnozy przez detoksykację aż do ostatniej sesji z psychologiem lub psychoterapeutą. Oferujemy również pomoc dla rodziny i bliskich osoby uzależnionej. Problemy innych często mają bowiem niemały wpływ na dzieci, partnerów lub rodzeństwo alkoholika, narkomana czy lekomana. Zarówno w leczeniu uzależnienia, jak i poradzeniu sobie z problemem wynikającym z życia z osobą z nałogiem, świetnie sprawdza się sesja w grupie.

Psychoterapia ta jest alternatywną formą pomocy dla sesji indywidualnej. To inaczej praca z grupą. Istotne są tu zarówno relacje interpersonalne pomiędzy uczestnikami, jak i zmiany dokonujące się u poszczególnych pacjentów. Sesja grupowa to świetna forma leczenia dla osób, które mają problemy w kontaktach z innymi ludźmi. Jest to szansa na stopniowe budowanie odwagi i podzielenie się swoją historią z osobami, które mają podobne problemy do naszych. Metodę tę poleca się pacjentom, którzy z jakiegoś powodu odczuwają pustkę lub nie widzą sensu w swoim życiu. Ten sposób leczenia sprawdza się także u osób, które przeżywają lęki o różnym nasileniu, przechodzą kryzys tożsamości lub mają trudności z definiowaniem i wyrażaniem swoich uczuć. Terapia grupowa może sprawić, że zapragną oni podążać za przykładem innych, którzy opowiedzieli o swoich problemach i uzyskali wsparcie od reszty uczestników. Pacjenci niekiedy mają poczucie, że tylko osoba z podobnymi doświadczeniami może je w pełni zrozumieć, przez co chętniej otwierają się właśnie podczas sesji z innymi pacjentami.

Radosne przyjaciółki ze sztucznymi ogniami w lesie

Co sprawia, że terapia grupowa w leczeniu uzależnień i innych zaburzeń cieszy się pozytywnymi opiniami pacjentów? Poznaj zalety grup wsparcia w ośrodku Mandala pod Wrocławiem

Pozytywne opinie o stosowanej w ośrodku pod Wrocławiem terapii grupowej w leczeniu uzależnień i innego rodzaju zaburzeń, wynikają ze skuteczności jej działania. Grupa to naturalne środowisko każdego człowieka. To właśnie dzięki relacjom z innymi ludźmi uczymy się siebie. Przynależność do wspólnoty zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Dzięki takim sesjom pacjenci uczą się, jak budować związki czy przyjaźnie poza ośrodkiem leczenia uzależnień. Dostrzegają też radość, jaką może dać interakcja z drugim człowiekiem. Środowisko grupy staje się dla uczestników terapii miejscem nawiązywania kontaktów, dzięki czemu mogą lepiej rozpoznać własne schematy komunikowania się oraz dowiedzieć się jak są odbierani przez innych.

Specjaliści wymieniają kilka czynników, które decydują o skuteczności tej metody. Sprawdź, jakie zalety wymienia się w pozytywnych opiniach o tej formie leczenia uzależnień i innych zaburzeń.

Wzajemne zrozumienie

Osoby uzależnione czy borykające się z depresją czasami uważają, że nikt ich dobrze nie zrozumie, bo nikt nie przeżył tego samego co oni. Podczas sesji w towarzystwie innych uczestników okazuje się, że to nieprawda. Poczucie, że są inni, którzy doświadczają podobnych problemów w życiu i odczuwają takie same emocje sprawia, że możemy rozmawiać szczerze i pomagać sobie nawzajem.

Wzbudzenie nadziei

Nadzieja na rozwiązanie problemu opiera się na doświadczeniach innych członków spotkania. Osoby, które opowiadają swoje historie o tym, jak pokonali uzależnienie, mogą stać się przykładem dla innych pacjentów. Pokazują też, że pokonanie problemu, który wydawał nam się nie do przeskoczenia, jest jak najbardziej możliwe.

Wsparcie

Możliwość uzyskania wsparcia, uwolnienia przykrych emocji podczas spotkań, a także zdobycia cennych informacji zwrotnych od innych uczestników oraz przeżycie pozytywnych emocji, sprzyja przełamywaniu osobistych trudności i wychodzeniu poza obszar kryzysu.

Budowanie poczucia bycia potrzebnym

W trakcie sesji u pacjentów buduje się postawa altruistyczna. Liczy się nie tylko to, co mogą nam dać inni, ale także to, jak my możemy im pomóc. Pacjenci chcą odwdzięczyć się towarzyszom za okazane wsparcie. Poczucie bycia potrzebnym znacznie podnosi naszą samoocenę i buduje pewność siebie.

Rozwijanie umiejętności społecznych

Jak już wspomnieliśmy, pacjent podczas terapii grupowych uczy się, jak budować relacje z innymi ludźmi. Dzięki tej formie leczenia mogą sprawdzić się w różnych rolach – lidera, negocjatora, słuchacza. Uczestnicy dowiadują się jak rozwiązywać konflikty, wczuwać się w pozycję drugiej osoby i współczuć jej lub cieszyć się razem z nią. Te kompetencje mogą z powodzeniem wykorzystywać po zakończeniu pobytu w ośrodku leczenia uzależnień.

Możliwość przeżycia katharsis

Opowiedzenie swojej historii, wyrzucenie z siebie w końcu emocji, które męczyły nas od dawna powoduje oczyszczenie. Podczas terapii grupowej pacjenci mogą wypowiedzieć swoje żale i pretensje, wyrazić skruchę czy smutek, ale też podzielić się pozytywnymi emocjami, okazać wdzięczność. Pozwala na to poczucie bezpieczeństwa w grupie i pewność, że możemy liczyć na wsparcie innych. Bardzo ważne jest to, żeby oprócz wyrzucenia z siebie emocji, wyciągnąć wnioski i sformułować refleksje, co może być dużo łatwiejsze dzięki obecności innych osób.

Jakie ćwiczenia wykonuje się podczas psychoterapii grupowej? Poznaj skuteczne metody na wyleczenie uzależnienia w ośrodku Mandala nieopodal Wrocławia

Ćwiczenia wykonywane podczas psychoterapii grupowej w ośrodku Mandala pod Wrocławiem pozwalają na wyleczenie uzależnienia i zbudowanie w pacjentach silnego postanowienia, że nie wrócą do dawnych nawyków. Aby sesja była skuteczna, konieczne jest zebranie odpowiedniej liczby osób – zazwyczaj około dziesięciu. Bardzo ważne jest to, że na początku terapii psychoterapeuta prowadzący przedstawia pacjentom wszelkie reguły i ogólny przebieg przyszłych spotkań. Tłumaczy także zasady pracy w grupie. Jak wyglądają poszczególne sesje terapii po omówieniu tych zagadnień? Podczas spotkań uczestnicy siadają zazwyczaj w kole po to, aby każdy mógł widzieć akurat wypowiadającą się osobę. Najczęściej zaczyna się od zapoznania uczestników ze sobą. Każdy opowiada swoją historię i tłumaczy, dlaczego znalazł się w ośrodku leczenia uzależnień. Oczywiście nikt nie jest do niczego zmuszany i każdy dzieli się swoją opowieścią z innymi na tyle, na ile jest gotowy. Wtedy w trakcie kolejnych sesji stopniowo buduje się u pacjenta poczucie, że może w pełni otworzyć się przed pozostałymi uczestnikami.

Sesje polegają na tym, że gdy jedna osoba mówi, wszyscy inni jej słuchają. Potem jest czas na komentarze innych uzależnionych. W ten sposób rodzi się dyskusja, wyciągane są wnioski i formułowane przemyślenia. Znaczenie powstałym rozmowom pomaga nadać terapeuta, który przez cały czas czuwa nad przebiegiem sesji. Sesje mogą koncentrować się wokół trzech obszarów tematycznych:

 • „Tu i teraz” – służy omawianiu relacji, interakcji uczestników między sobą oraz formułowaniu refleksji i przemyśleń na temat przebiegu spotkania. Uczestnicy mogą wyrażać swoje wnioski i oczekiwania;
 • „Tam i teraz” – ten obszar służy omawianiu aktualnych relacji pacjentów z osobami spoza grupy terapeutycznej, na przykład z rodziną. Rozmowy skupiają się nie tylko na sferach towarzyskich, ale także zawodowych;
 • „Tam i wtedy” – zakres tematyczny służący przepracowania bardzo ważnych kwestii w życiu każdego człowieka, czyli omówienia doświadczeń związanych z dzieciństwem i dorastaniem oraz relacji w rodzinie. Pacjenci przywołują swoje postrzeganie świata w wieku dziecięcy.

Oprócz tego podczas psychoterapii grupowej wykonuje się szereg innych ćwiczeń. Sięga się między innymi do psychodramy. Ta metoda polega na przygotowywaniu minispektaklu na temat zadany przez osobę prowadzącą. Psychodrama służy wywołaniu konkretnych emocji i reakcji u pacjentów. Po odegraniu przedstawienia członkowie grupy wspólnie omawiają zaistniałe wydarzenia i wraz z lekarzem wyciągają z nich wnioski. Często też wykonuje się z pacjentami psychorysunek. Niekiedy jest to łatwiejszy sposób na wyrażenie swoich emocji niż rozmowa. Wykonanie rysunku pozwala na spojrzenie w głąb siebie i zmierzenie się z własnymi myślami w celu przelania ich na papier. Podczas psychoterapii grupowej wykorzystuje się także ćwiczenia muzykoterapeutyczne. Bodźce dźwiękowe mają wywołać w pacjentach wrażenia emocjonalne i intelektualne, niekiedy głęboko do tej pory tłumione.

Cele łatwiej osiągać dzięki wsparciu innych

Na czym polega terapia grupowa osób z syndromem DDA w ośrodku leczenia uzależnień Mandala pod Wrocławiem? Czym charakteryzuje się to zaburzenie i jak je rozpoznać?

To, na czym polega terapia grupowa, w dużej mierze zależy od potrzeb uczestników. W Klinice Mandala pod Wrocławiem ta forma leczenia sprawdza się nie tylko w leczeniu uzależnień czy depresji, ale także w pomocy osobom z syndromem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). Jest to zespół utrwalonych osobowościowych schematów funkcjonowania psychospołecznego powstałych w dzieciństwie w rodzinie alkoholowej, które utrudniają takiemu człowiekowi prawidłowy, bezpośredni kontakt z rzeczywistością i powodują psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej przeszłości. Powoduje to przeżywanie i ocenianie aktualnych wydarzeń życiowych i relacji z innymi przez pryzmat bolesnych doświadczeń z dzieciństwa. Schematy te nie są przez dorosłe dzieci alkoholików uświadamiane. Są one destrukcyjne i powodują wiele zaburzeń takiego człowieka w kontakcie z samym sobą oraz innymi ludźmi, szczególnie z tymi, z którymi jest w bliskich związkach. Warto też zaznaczyć, że dzieci alkoholików często same mają skłonności do nałogu alkoholowego, ponieważ nie znają innego sposobu na radzenie sobie z problemami. Zdarza się też, że na swojego partnera wybierają osobę uzależnioną. Najczęściej jednak obserwuje się u osób wychowanych w rodzinach alkoholowych syndrom DDA, który wpływa na ich zachowanie i funkcjonowanie w dorosłym życiu.
Wyróżnia się następujące cechy DDA:

 • zaburzone poczucie własnej wartości,
 • przeżywanie ciągłego napięcia emocjonalnego, silnego lęku przed odrzuceniem,
 • trudności w przeżywaniu przyjemności i nadwrażliwość na cierpienie, poczucie bycia nieszczęśliwym,
 • nieumiejętność odprężenia się, odpoczynku,
 • trudności w rozpoznawaniu uczuć,
 • wyparcie własnych potrzeb, gotowość do spełniania oczekiwań innych,
 • trudności z wchodzeniem w bliskie związki z ludźmi,
 • lęk przed nowymi sytuacjami w życiu,
 • obawy przed założeniem rodziny i kłopoty z odnalezieniem się w roli rodzica,
 • brak satysfakcji ze swoich interakcji z ludźmi, poczucie, że nikt nie spełnia ich oczekiwań.

Jak terapia grupowa pomaga osobom z syndromem DDA? Przede wszystkim zmienia się ich postrzeganie relacji z innymi osobami. Zaczynają mówić otwarcie o swoich obawach i wykorzystują to do poprawy swojej sytuacji. Dorosłe Dzieci Alkoholików często mają problemy z oddzieleniem swojego życia od życia rodziców. Nawet jeżeli w rodzinie nie ma już alkoholu, osoba z DDA wciąż stara się opiekować swoimi rodzicami i kontrolować ich sytuację. Po serii spotkań zaczynają zauważać, że ignorowali przez to swoje własne potrzeby. Potrafią zdroworozsądkowo podejść do swoich rodziców, uświadamiają sobie, że nie muszą już stale ich obserwować i sprawdzać. Dzięki zajęciom w dobrym ośrodku osoba z syndromem DDA może przekuć cechy tej przypadłości w swoje zalety. Tacy ludzie często doskonale odnajdują się w pracy, w której muszą wykazać się odpowiedzialnością i odwagą. Uciążliwe wcześniej poczucie, że za wszelką cenę nie można się poddać, zmienia się w pewność swojej wartości i autentyczną wiarę w swoje możliwości. Terapia pomaga pokonać lęk przed odrzuceniem przez bliską osobę i daje szansę na stworzenie dobrze funkcjonującego związku, a w przyszłości małżeństwa i rodziny, w której nie będą powielane schematy z dzieciństwa.

Zasady terapii grupowej dla osób z syndromem DDD w ośrodku odwykowym Mandala niedaleko Wrocławia. Co spotkania Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych mają wspólnego z leczeniem uzależnień?

Zasady terapii grupowej dla osób z syndromem DDD są bardzo podobne do reguł obowiązujących w sesjach Dorosłych Dzieci Alkoholików w ośrodku leczenia uzależnień (np. Mandali pod Wrocławiem). Syndrom Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) dotyka osoby dojrzałe, które wychowały się w rodzinach dysfunkcyjnych i odczuwają skutki hazardu, molestowania fizycznego i psychicznego, lekomanii, innych uzależnień, choroby psychicznej czy innych dysfunkcji. Mogą być to dzieci osób nieradzących sobie z własnymi emocjami, osób uzależnionych, nadopiekuńczych, agresywnych lub takich, które z różnych innych przyczyn zaniedbują bądź nie umieją zaradzić potrzebom dziecka. Dorośli z syndromem DDD widzą rzeczywistość jak zranione dzieci, w niektórych emocjonalnych aspektach rozwoju zatrzymują się na pewnym etapie i nie rozwijają się dalej. Osoby wychowane w rodzinach dysfunkcyjnych powielają znane sobie nieprawidłowe sposoby funkcjonowania rodziny, nieświadomie powtarzają pewne zachowania w życiu dorosłym. Korzystając z różnych form leczenia uzależnień, mogą nauczyć się prawidłowych postaw i zachowań, przynoszących im satysfakcję.

Ośrodki leczenia uzależnień proponują DDD specjalistyczne spotkania i grupy wsparcia. Osoby wychowane w rodzinach dysfunkcyjnych znajdą odpowiednią pomoc w Mandali. Warto wiedzieć, że osoby z syndromem DDD często powtarzają schematy emocjonalne z dzieciństwa i będąc w związku prowokują sytuacje, które prowadzą do doświadczenia podobnych wrażeń, co w dzieciństwie. W efekcie mają zarówno poczucie kontroli, jak i bezradności. Wmawiają sobie, że niezależnie od tego, co zrobią i tak nie osiągną szczęścia. Przez to czują się bardzo samotni. Sesje w towarzystwie innych uczestników pomagają w oswojeniu lęku przed małżeństwem i założeniem rodziny, która nie funkcjonuje tak jak ta, w której dana osoba się wychowała. Pobyt w ośrodku leczenia uzależnień Mandala daje szansę na spojrzenie na swoją silną potrzebę kontroli z zachowaniem zdrowego rozsądku. W efekcie pacjent przestaje stawiać siebie w roli ofiary czy nieudacznika, a zaczyna dostrzegać swój potencjał i możliwości osiągnięcia sukcesu. Dzięki temu osoba z syndromem DDD może wyzbyć się poczucia winy i konieczności bycia bezwarunkowo lojalnym wobec dysfunkcyjnej rodziny.

Dłonie ułożone w napis "love"

Terapia grupowa dla alkoholików, narkomanów, lekomanów i osób współuzależnionych w ośrodku leczenia uzależnień. Dlaczego współuzależniony także powinien jak najszybciej zgłosić się po specjalistyczną pomoc do ośrodka pod Wrocławiem?

Terapia grupowa dla alkoholików, narkomanów czy lekomanów przeprowadzana w profesjonalnym ośrodku leczenia uzależnień (takim jak Mandala pod Wrocławiem) jest skuteczna i daje możliwość pokonania uciążliwego nałogu. Warto jednak pamiętać, że nie tylko alkoholik, narkoman czy lekoman powinien udać się na spotkania. Bardzo często bowiem problem dotyczy nie tylko osoby uzależnionej, ale także jej najbliższych. W przypadku, gdy partner, małżonek lub dziecko podporządkowuje swoje życie pod nałóg bliskiej osoby, mówimy o współuzależnieniu. Jest to w największym skrócie konsekwencja życia z osobą nadużywającą substancji psychoaktywnych. Osoby współuzależnione doskonale wiedzą, co alkoholik, narkoman, hazardzista powinien zrobić, jakie decyzje podjąć, ale mimo orientacji dotyczącej osób uzależnionych, sami nie potrafią dostrzec swojego problemu. Zamiast skupić się na sobie, całą swoją energię wykorzystują na zajmowanie się osobą uzależnioną. Chcą ją cały czas kontrolować, wypytują gdzie idzie i z kim, co daje im złudne poczucie panowania nad sytuacją. Osoby współuzależnione często ratują bliskiego z nałogiem z opresji, na przykład płacąc za niego rachunki czy tłumacząc nieobecność w pracy.

Terapia grupowa w ośrodku Mandala pomaga osobom współuzależnionym zrozumieć, co kierowało ich działaniami. Rozmowa z innymi uczestnikami, która jest kierowana przez osobę prowadzącą sesję, daje możliwość uświadomienia sobie problemu i zamiast skupiać się tylko na uzależnionym, pozwala zidentyfikować swoje potrzeby i pragnienia. Osoba współuzależniona może dzięki temu uwolnić się od potrzeby kontrolowania bliskiej osoby i dzięki temu naprawić relacje panujące w związku, rodzinie i wśród przyjaciół. Dzięki wsparciu innych pacjentów i profesjonalnemu podejściu terapeuty pacjenci mogą całkowicie uwolnić się od niszczącego wpływu alkoholu, narkotyków czy innych środków psychoaktywnych. Jeżeli nie mamy pewności, czy współuzależnienie jest naszym problemem, warto po prostu zgłosić się do ośrodka Mandala i opowiedzieć o swoich obawach. Rozmowa ze specjalistą to najprostsza droga do zdiagnozowania ewentualnego problemu. Pracownik ośrodka wskaże nam formy leczenia, które będą dla nas najodpowiedniejsze. Możemy być pewni, że w Mandali otrzymamy pomoc adekwatną do naszej sytuacji i w pełni odpowiadającą naszym indywidualnym potrzebom i preferencjom.

Terapia grupowa Wrocław

Terapia grupowa Wrocław
5 (100%) 2 votes