Przejdź do nowej wersji strony ośrodka MANDALA


Kontynuuj przeglądanie poprzedniej wersji strony

 
Ośrodek Leczenia Uzależnień Wrocław Logo

M A N D A L A

PRYWATNY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Ratuj swoje życie już teraz!

 

+48 603 961 396

  +48 732 785 087

 

MANDALA Prywatna klinika leczenia uzależnień

Interwencja kryzysowa

Jest to forma pomocy psychologicznej polegająca na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym wokół problemu wywołującego bezradność oraz zniechęcenie. Jej celem jest uniknięcie utraty lub przywrócenie utraconej równowagi psychicznej.

Postępowanie w tej interwencji zależne jest od rozpoznania indywidualnej reakcji na wydarzenie krytyczne. Przeprowadzona przez terapeutę diagnoza określa stan emocjonalny osoby, ocenia zaburzenia powiązane z kryzysem, a także identyfikuje ryzyko wystąpienia potencjalnych zagrożeń, np. reakcji autodestrukcyjnych.

Klasyczny schemat interwencji polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa i zredukowaniu lęku. Jej celem pośrednim jest wzmocnienie u osoby w trudnej sytuacji przekonania o konieczności rozpoczęcia lub kontynuacji leczenia, terapii czy podjęciu innej ważnej decyzji w radykalnym rozwiązaniu swojego problemu. Prawidłowo przeprowadzona konfrontuje osobę w kryzysie z czynnikiem go wywołującym, a w rezultacie motywuje do przejęcia przez nią kontroli nad sytuacją i samodzielnego radzenia sobie z nastrojami, uczuciami, zewnętrznymi wpływami.
W psychoterapii uzależnień i współuzależnień metoda interwencji zakłada konfrontację osoby uzależnionej z bliskimi w celu ukazania problemu w szerszym kontekście i zaproponowania odpowiedniej pomocy. Interwencja taka jest w pewnym sensie pogłębieniem kryzysu, z którego jedynym konstruktywnym wyjściem jest podjęcie leczenia odwykowego.

Kryzys w znaczeniu psychologicznym rozpoznajemy wówczas, kiedy osoba na drodze rozwiązywania swoich ważnych problemów napotyka przeszkody, których nie jest w stanie sama rozwikłać, a kontynuacja istniejącego stanu rzeczy doprowadza do regresu. Może być on związany z wydarzeniem krytycznym, utratą ważnego celu, stratą bliskiej osoby, nagłą dewaluacją wartości religijnych czy moralnych. Może być rozczarowaniem z powodu własnego światopoglądu bądź lękiem wynikającym z długotrwałego stresu. Często charakteryzuje się poczuciem utraty kontroli i niepewnością przyszłości.
Terapeuci są zgodni, że sytuacja kryzysu bywa najlepszym i najefektywniejszym momentem na udzielenie konstruktywnej pomocy i wsparcia. Takie sytuacje niosą duży potencjał chęci zmiany i nadzieję na rozwój w dobrym kierunku.

Nasza Klinika Mandala wykorzystuje metodę interwencji kryzysowej w prowadzonych terapiach i konsultacjach. Metoda jest skutecznym początkiem wielu terapii np. w leczeniu alkoholizmu (Wrocław) oraz w innych uzależnieniach.

Interwencja kryzysowa
5 (100%) 1 vote