MANDALA Prywatna klinika leczenia uzależnień

Formy leczenia

Zdefiniowanie celu kuracji, wybór odpowiednich form terapii oraz określanie warunków, w jakich mogą być one realizowane, stanowi podstawę skutecznego leczenia uzależnień. Klinika Mandala oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc psychiatryczną, psychologiczną i terapeutyczną w zakresie diagnozy i leczenia uzależnień oraz zaburzeń odżywiania, przewlekłych stanów stresowych i kryzysowych. Zapewniamy dyskretną, profesjonalną opiekę dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Struktura Kliniki Mandala:

 • Ośrodek Terapeutyczny
 • Poradnia Terapeutyczna

Ośrodek Terapeutyczny i Poradnia Terapeutyczna stanowią integralną część kliniki Mandala.

W ramach lecznictwa ambulatoryjnego usługi medyczne świadczy Poradnia Terapeutyczna. Poradnia ściśle współpracuje z  Ośrodkiem Terapeutycznym, w którym udzielamy pomocy stacjonarnej i całodobowej.

W każdym typie placówki pacjent pozostaje pod opieką osobistego terapeuty prowadzącego.

Działalność Kliniki Mandala obejmuje pomoc:

Osobom uzależnionym od:

 • alkoholu
 • narkotyków
 • innych substancji psychoaktywnych
 • leków
 • Internetu
 • seksu
 • hazardu

Osobom z zaburzeniami:

 • odżywiania
 • snu
 • lękowymi
 • pourazowymi
 • nerwicowymi
 • psychicznymi i zachowania
 • spowodowanymi nadużywaniem substancji psychoaktywnych, w tym np. alkoholu, narkotyków, leków uspokajających i nasennych

Rodzinom osób uzależnionych:

 • współuzależnionym
 • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
 • DDD  (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych)
 • w zakresie zaburzeń wynikających z picia osoby bliskiej, niezależnie od tego, czy osoba pijąca zdecydowała się podjąć leczenie
 • w niektórych przypadkach proponujemy podjęcie terapii małżeńskiej

Program leczenia, czy to w Ośrodku, czy w Poradni, obejmuje podobne formy oddziaływań terapeutycznych:

 • Konsultacja terapeutyczna (psychologiczna)
 • Konsultacja psychiatryczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Psychoterapia grupowa
 • Interwencja kryzysowa

Jednocześnie oddziaływanie terapeutyczne może być uzupełnione przez farmakoterapię.

Jeśli chcesz, by nadszedł dzień, w którym poczujesz wolność od substancji, którą przyjmujesz lub od bezsilności wobec własnych zachowań rozważ możliwość poddania się terapii. Jesteśmy pewni, że masz w sobie dość siły i odwagi.